Posts Tagged bucuresti

Conferinta de presa privind reteaua de apă şi canalizare din Bucuresti – Discursul Primarului General, Sorin Oprescu

Dezvoltarea/extinderea retelei de apă si canalizare nu este un titlu de glorie pentru nimeni. Este o responsabilitate pentru orice administratie care doreste să ofere oamenilor normalitatea unui trai civilizat.

Acest lucru trebuia să se întâmple mult mai devreme, în urmă cu multi ani. Nu vreau să îi judec pe cei care au fost înaintea mea în fruntea Primăriei generale; au făcut-o si o vor face bucurestenii. Mă bucur însă că reusim acum, în 3 ani si în paralel cu derularea unor alte investitii importante pentru oras, să aducem Bucurestiul mai aproape de standardele occidentale.

* La sfarsitul anului 2008, 23% din numărul total de străzi nu aveau apă si canal, (cca 4,5 % din locuitorii Bucurestiului fiind afectati) si, in doar trei ani, procentul strazilor „de pamant”, lipsite de apa si canalizare, a scazut considerabil: de la 23% la 14% (cca 2% – inca cel putin 40.000 de bucuresteni beneficiaza acum de apa si canal)

* Altfel spus, in 2008, s-a reliefat faptul că un număr important de cartiere vechi ale Capitalei aveau un grad de acoperire a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare de numai 45-50%.

(Facem referire aici la: cartierele Băneasa, Vatra Nouă, Chitila Triaj, Străuleşti (sectorul 1), cartierele Andronache, Ion Creangă (sectorul 2), cartierul Olimpia, cartierul Progresului şi cartierul Apărătorii Patriei (sectorul 4), cartierul Bucureşti Măgurele (sectorul 5) şi cartierul Giuleşti Sârbi (sectorul 6).)

Acum situatia s-a schimbat vizibil. Lucrările la reţelele de alimentare cu apă şi canalizare finalizate în cartierele Băneasa, Vatra Nouă, Chitila Triaj, Străuleşti, Andronache, Ion Creanga, Olimpia, Progresul, Aparatorii Patriei, Giulesti Sarbi insumeaza un număr total 142 de strazi, 67 km retea publica de alimentare cu apa, 62, 5 km retea publica de canalizare menajera, 6,5 km reţea publică de canalizare pluvială, 45,3 km sistem rutier.

Au fost de asemenea realizate 4 staţii de preepurare a apelor pluviale, 6 staţii de pompare a apelor uzate menajere şi o staţie de pompare apă potabilă.

A. Străzi finalizate (apa, canalizare/asfaltare)

Sectorul 1

Total

– 60 strazi
– 34.390 m retea publica de alimentare cu apa;
– 30.710 m retea publica de canalizare menajera;
– 34.300 m sistem rutier

1. Ansamblul Băneasa: 21 de străzi însumând un număr de 15.560 m reţea publică de alimentare cu apă, un număr de 9.060 m reţea publică de canalizare menajeră, un număr de 14.190 m reţea publică de canalizare pluvială şi o lungime de 15.700 m sistem rutier public.
Valoare lucrări : 89.920.150,00 lei cu TVA

2. Cartierul Vatra Nouă: 8 străzi,
3. Cartierul Chitila Triaj: 7 străzi,
4. Cartierul Străuleşti : 24 străzi însumând un număr de 18.830 m reţea publică de alimentare cu apă, un număr de 17.750 m reţea publică de canalizare menajeră, 3.900 m reţea publică de canalizare menajeră şi o lungime de 18.600 m sistem rutier public.
Valoare lucrări : 93.733.145,00 lei cu TVA lei cu TVA

Sectorul 2:

TOTAL

– 36 strazi
– 5.350 m retea publica de alimentare cu apa;
– 7.174 m retea publica de canalizare menajera;

Cartierul Andronache, sector 2 : 28 de străzi însumând un număr de 4.305 m reţea publică de alimentare cu apă şi un număr de 6.401 m reţea publică de canalizare menajeră.
Valoare lucrări : 6.528.005,00 lei cu TVA

Cartierul Ion Crengă, sector 2 : 8 străzi însumând un număr de 1.045 m reţea publică de alimentare cu apă şi un număr de 773 m reţea publică de canalizare menajeră.
Valoare lucrări: 1.319.496,61 lei cu TVA .

Sectorul 3:

1. Cartierul Olimpia, sector 3:
24 de strazi însumând un număr de 2.170 m reţea publică de alimentare cu apă şi un număr de 4.666 m reţea publică de canalizare menajeră.
Valoare lucrări : 3.920.092 lei

Sectorul 4:

TOTAL

– 43 strazi
– 12.028 m retea publica de alimentare cu apa;
– 11.660 m retea publica de canalizare menajera;

1. Cartierul Progresului, sector 4 : 39 de străzi însumând un număr de 6.128 m reţea publică de alimentare cu apă şi un număr de 6.160 m reţea publică de canalizare menajeră.
Valoare lucrări : 6.747.563.50 lei cu TVA

2. Cartierul Apărătorii Patriei, sector 4 : 18 străzi însumând un număr de 5.900 m reţea publică de alimentare cu apă şi un număr de 5.500 m reţea publică de canalizare menajeră.
Valoare lucrări: 5.777.944,00 lei cu TVA

Sectorul 6:

Cartier Giuleşti Sârbi, sector 6: 34 de străzi însumând un număr de 13.000 m reţea publică de alimentare cu apă, un număr de 12.000 m reţea publică de canalizare menajeră, un număr de 6.500 m reţea publică de canalizare pluvială şi o lungime de 11.000 m sistem rutier public. Valoare lucrări : 83.902.205,00 lei cu TVA.

B. Străzi în lucru 2011 cu finalizare 2012

Cartierul Ion Creangă, sector 2 : 12 străzi însumând un număr de 4.917 m reţea publică de canalizare menajeră.
Valoare lucrări: 8.691.965 lei cu TVA .

Zona şos. Bucureşti – Măgurele, sector 5 : 30 străzi însumând un număr de 10.000 m reţea publică de alimentare cu apă şi un număr de 9.500 m reţea publică de canalizare menajeră.
Valoare lucrări facturată până în prezent este de 9.348.986 lei fără TVA.

In acelasi timp, s-a impus prin actul adiţional numărul 6 la Contractul de Concesiune, demararea, incepand cu anul 2011, a programului de investiţii Bucur.

(In baza acestui document, Apa Nova este obligata sa investeasca din fonduri proprii 60 de milioane de dolari pe parcursul a 6 ani).

Pana acum, din fonduri proprii ApaNova au fost finalizate alte lucrări în toate sectoarele municipiului Bucureşti pe un număr de aproximativ 70 străzi însumând 25,000 m reţea publică de alimentare cu apă şi 33,500 m reţea publică de canalizare menajeră.

Mai mult, sunt în curs de execuţie (prin programul Bucur) un număr de 53 de străzi însumând 20,000 km reţea publică de alimentare cu apă şi 14,600 m reţea publică de canalizare menajeră.

In acest moment, au fost contractate studii de fezabilitate pentru reabilitarea a 35 km de canale colectoare majore în centrul Bucurestiului, scopul reabilitarii acestora fiind acela de a reduce nivelul ridicat de infiltratii in Caseta de ape uzate si a debitelor de intrare in SEAU Glina.

Astfel se realizeaza reducerea costurilor de operare, efectul final fiind mentinerea pretului platit de catre consumatori in limitele minime posibile.
Pe termen mediu, se vor construi 2 canale interceptoare ce vor conduce la reducerea supraîncărcării, astfel reducandu-se riscul inundării zonei centrale a oraşului in cazul unor fenomene meteo extreme.

Un alt proiect de importanta vitala il reprezinta canalul colector nou de pe str. Cheile Turzii (zona Berceni-Oltenitei), vital pentru zona de sud a Capitalei, ţinând cont de faptul că dezvoltarea zonei în ultima perioadă a dus la punerea sub presiune a canalizării existente.

C. Proiecte propuse pentru demarare 2012:

Cartierul Petricani, sector 2 : 29 străzi însumând 4.264 ml reţea publică de alimentare cu apă, 8.577 ml reţea de canalizare unitară, 2 Staţii pompare ape uzate, 792 ml conductă refulare. Valoare de investiţie estimată 19 milioane lei.
Cartierul de locuinţe ANL Henri Coandă: însumând alimentare cu apă lungime reţea: a) artere de apă 6.460 ml + b) conducte de serviciu 20.328 ml, canalizare: sistem de canalizare pluvial: reţea de canalizare pluvială 15.323 ml, sistem de canalizare menajer 17.247 ml, sistem de canalizare unitar 1.524 ml, drumuri carosabile 82.800 mp. Nr. locuitori estimaţi: circa 5000. Valoare de investiţie estimată 76 milioane Euro.

3. Linia a II Glina:

Faza a II-a include un număr de 6 contracte de lucrări şi 3 contracte de servicii servicii investiţia ridicânduse la aproape 350 milioane de euro. Prin HCGMB nr.62/13.04.2011 a fost aprobată finanţarea proiectului Staţia de Epurare a Municipiului Bucureşti Glina Faza II, împreună cu lucrările de reabilitare colectoare de apă uzată şi Caseta de Apă Uzată – Dâmboviţa în procent de 25% din bugetul local, celaltă parte fiind din fonduri ce vor fi atrase prin POS-ul de mediu şi de la bugetul de stat.

Direcţii de acţiune pentru perioada urmatoare

Am stabilit următoarele priorităţi:

– Extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare pe un număr de 29 de străzi din cartierul Petricani din sectorul 2. Lucrările se vor executa începând cu primavara acestui an. Pentru această zonă au fost analizate mai multe modalităţi de rezolvare a asigurării utilităţilor publice, zona fiind depresionară şi cu întinse suprafeţe de teren retrocedate. La finele anului 2011 au fost demarate procedurile de licitaţie pentru atribuirea lucrărilor de execuţie constând în devierea a două artere de apă Dn 1000 de pe strada Paroşeni pe şos. Petricani, lucrare ce va permite ulterior execuţia reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare.
– un număr de alte 20 de străzi neechipate cu reţele publice de alimentare cu apă şi canalizare şi care constituie cazuri izolate în zonele lor; (in toate sectoarele Bucurestiului)
– Cartierul de locuinţe ANL Henri Coandă – asigurarea dotării cu reţele de alimentare cu apă, canalizare, iluminat şi drumuri publice pentru o suprafaţă de 109,34 Ha şi un număr de circa 5.000 locuitori.
– Linia a 2-a de la Staţia de epurare a apelor uzate Glina. ( termen de execuţie 5 ani, valoare estimata 350 milioane de euro, cofinantata din fonduri de coeziune de catre Comisia Europeana)
Obiectivul principal al acestor lucrări este acela de a contribui la creşterea calităţii serviciilor de canalizare şi epurarea apei uzate pentru locuitorii Municipiului Bucureşti.

Ţinând cont de situatia prezentata, consideram că, la finalul anului 2016, va fi asigurată dotarea cu utilităţi publice (apă, canalizare) a tuturor utilizatorilor din Municipiul Bucuresti. Aceasta situatie va fi posibila numai in cazul continuarii tuturor investiţiilor propuse, aceasta corelata cu orientarea corecta a investiţiilor următoare.

, , , ,

22 comentarii

Pasajul Basarab e gata! „Va astept maine, pe toti, pe pod” (Sorin Oprescu)

“Pasajul este gata! Am in mana procesul verbal de predare-primire, cu pasajul s-a pus in functiune si s-a dat in exploatare. Este semnat, e oficial, este rezultatul constatarilor facute de toti cei ceruti de lege.

Veniti sa vedeti singuri cum arata pasajul, pentru ca el nu este al meu sau al politicienilor, ci este al bucurestenilor. De maine o

 

ra 10 puteti sa-l vizitati. O sa vedeti ca merita!

Vreau sa las oamenii sa judece direct, cu o zi inainte sa dam drumul circulatiei.

Este cea mai mare lucrare de infrastructura realizata in Romania in ultimii 20 de ani, si este una extrem de complicata, cu trei tipuri de structuri diferite. De fapt este un ansamblu de pasaje, poduri, pasarele.

Sunt mandru ca am reusit s-o finalizam. Si sper ca si bucurestenii sa fie mandri de acest pasaj, care va deveni parte din viata lor.

Am demonstrat ca se poate si ca avem capacitatea sa terminam proiecte fara sa facem scandal, fara sa implicam jocuri politice. A fost suficient sa fim seriosi si sa ne tinem de cuvant.

Maine, la pasaj, facem si o parada, prilejuita de inceperea vacantei de vara, de terminarea scolii, un eveniment pe care as vrea sa il impunem ca o traditie in oras. Invit din inima toti bucurestenii maine la acest moment.

Va astept maine pe pod!

De duminica, incepand cu ora 6.00 a.m. masinile vor putea circula pe pasaj.

Va astept maine, pe toti, pe pod! ”

http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fplatform&width=292&colorscheme=light&show_faces=true&border_color&stream=true&header=true&height=427

, , , , ,

3 comentarii

Restrictii de circulatie in Bucuresti in perioada 21 – 22 decembrie 2010

In perioada 21 – 22 decembrie 2010 vor avea loc actiuni de comemorare a eroilor martiri cazuti pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989.  Ceremoniile din aceste zile implica o serie de restrictii de circulatie dupa cum urmeaza:

 

IN DATA DE 21.12.2010

 

Intre orele 09:00 – 10:00 – la Cimitirul Eroilor Revolutiei depunere de coroane si ceremonie religioasa, cu restrictionarea circulatiei intre orele 08:45 – 10:15 pe Calea Serban Voda, intre sos. Oltenitei si strada de legatura intre Calea Serban Voda si sos. Viilor;

intre orele 11:30 – 12:00 la Crematoriul Cenusa , depunere de coroane si ceremonie religioasa;

intre orele 12:00 – 12:10 depunere de coroane la Troita de langa Spitalul Coltea;

intre 12:15 – 13:15 Piata Universitatii depunere de coroane si ceremonie religioasa;

intre orele 12:00 – 13:30 se va restrictiona circulatia pe bd. N. Balcescu, intre Piata Universitatii si str. Batistei, sensul de mers catre Piata Romana si banda IV  sensul spre Piata Universitatii intre str. Batistei si Piata Universitatii, precum si banda I de circulatie intre str. Batistei si str. Dem. I. Dobresccu, sensul catre Piata Romana;

intre orele 12:30 – 12:45 depuneri de coroane la troita de la Sala Dalles ;

intre orele 12:45 – 13:00 depuneri de coroane la troita de la Piata Romana ;

 IN DATA DE 22 DECEMBRIE 20

intre orele 09:00 – 10:00 depuneri de coroane si ceremonie religioasa la Monumentul pentru Cinstirea Eroilor din Piata Revolutiei, pe trotuar;

intre orele 10:00 – 10:30 depuneri de coroane si ceremonie religioasa la Sala Radio , str. g-ral Berthelot;

intre orele 11:00 – 11:30 depuneri de coroane si ceremonie religioasa la Troita din fata T.V.R., cu restrictionarea circulatiei pe Calea Dorobantilor, banda I de circulatie, intre Piata Charles de Gaulle si Piata Dorobantilor;

intre orele 11:15 – 11:45 depuneri de coroane si ceremonie religioasa la Troita Parasutistilor din curtea T.V.R.

, , , , , ,

Lasă un comentariu

Sorin Oprescu si olimpicii de la Liceul International de Informatica Lumina

Primarul General, Sorin Oprescu, a primit, astazi, vizita elevilor olimpici din cadrul Liceului Internaţional de Informatică Lumina, care au dorit să-l colinde cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
La randul sau, Primarul General i-a felicitat pe copii pentru rezultatele de la olimpiadele internationale si i-a asigurat de tot sprijinul sau: „Va felicit si va respect pentru felul in care intelegeti sa reprezentati tanara generatie. Am speranta ca, odata cu voi, se vor schimba si mentalitatile in societatea noastra. Generatia voastra este cu un pas inaintea celor trecute, sunteti un model, iar eu cred cu tarie ca nimic bun nu se poate face intr-o societate fara repere. Noi incercam, pe cat putem, sa va facem viata mai usoara, facem eforturi sa puteti trai civilizat in locul in care v-ati nascut si caruia ii apartineti ”,  a spus Sorin Oprescu.
De asemenea, Primarul Capitalei a promis ca va continua iniţiativa sa din acest an de conferire a Diplomelor IN HONORIS pentru toţi olimpicii internaţionali, distincţie la care se va adăuga, şi în 2011, ca o recunoaştere a acestor merite, o excursie de o săptămână intr-un oras european.
Olimpicii Liceului Internaţional de Informatică Lumina se remarcă în fiecare an prin rezultate deosebite la olimpiadele şcolare internaţionale, constituind un grup numeros în cadrul echipei de olimpici ce reprezintă România pe plan extern.
În încheierea ceremoniei desfăşurate la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti, elevii Şcolii SPECTRUM i-au cantat Primarului General câteva colinde de Crăciun.

, , , ,

Lasă un comentariu

Troleibuzele circula din nou pe ruta Piata Resita – Piata Sudului

Ca urmare a finalizarii lucrarilor la Supralargirea Nitu Vasile, circulatia troleibuzelor pe ruta Piata Resita – Piata Sudului a fost reluata incepand cu data de 3 decembrie.
In cadrul obiectivului de investitii ”Supralargire Nitu Vasile”, Primaria Municipiului Bucuresti a supralargit bulevardul de la 2 la 4 benzi pe sens, a realizat trotuare si zone de parcare si a inlocuit reteaua de contact a troleibuzelor pe tronsonul mentionat.

, , , , , , , ,

Lasă un comentariu

Sorin Oprescu a deschis primul „Centrul de sprijin pentru persoane de varsta a treia – Din grija pentru bunicii nostri”

Primarul General, Sorin Oprescu, a deschis astazi primul „Centrul de sprijin pentru persoane de varsta a treia – Din grija pentru bunicii nostri”.

 Centrul de sprijin pentru persoanele varstnice a fost infiintat pentru a le oferi batranilor din Capitala posibilitatea de a desfasura o serie de activitati social-recreative dar si pentru a le facilita batranilor accesul la informatii juridice, la internet, etc.

Deschiderea Centrului a fost marcata printr-o slujba religioasa prin care a fost sfintit spatiul dedicat batranilor, dar si printr-un moment artistic al copiilor defavorizati de la Fundatia Joyo.

 

‚‚Infiintarea acestui centru este un eveniment planificat de mult timp si realizat astazi prin Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti. Incercam astfel sa acordam grija noastra parintilor si bunicilor care trec prin nevoile vietii. Sper sa reusim sa-i sprijinim in asa fel incat sa se poata bucura cat mai mult de aceasta perioada, care, de multe ori, ajunge sa fie ingrata din cauza lipsurilor sau a problemelor de sanatate. Ar putea sa le fie mai bine, prin grija noastra, a tuturor. Si noi avem parinti, sau am avut parinti, si noi am avut bunici, stim ce inseamna.  Trebuie sa ne respectam batranii. Prin infiintarea acestui centru am vrut ca batranii sa aiba la dispozitie un loc in care sa-si petreaca timpul liber, un loc unde sa li se intinda o mana de ajutor, iar lucrul acesta ii innobileaza atat pe cei care au contribuit la crearea lui, cat si pe cei care apeleaza la aceste servicii’, a declarat Primarul General la deschiderea „Centrului de sprijin pentru persoane de varsta a treia – Din grija pentru bunicii nostri”.

La randul sau, directorul DGASMB, Cosmina Simiean, a precizat ca, pana in acest moment, 72 de persoane au beneficiat deja de serviciile oferite de Centrul de sprijin pentru persoane de varsta a treia:

,‚In fiecare saptamana batranii vor putea participa la ore de gimnastica, vor fi organizate sesiuni de dezbateri pe diferite teme si vor putea beneficia de consiliere juridica. Pana in acest moment peste 70 de persoane au apelat deja la aceste servicii insa, lunar, speram sa putem acorda sprijinul nostru pentru aproximativ 350 de batrani’’, a mentionat Cosmina Simiean.  

Tot astazi, Primarul General a anuntat ca Primaria Municipiului Bucuresti isi propune deschiderea unor astfel de centre in fiecare sector al Capitalei.

Centrul de sprijin pentru persoane de varsta a treia va oferi urmatoarele activitati:

 1. activitati de socializare: consiliere psihologica, relationala, juridica, dupa caz; activitati de comunicare;
 2. sesiuni de dezbateri pe diferite teme prestabilite;
 3. crearea unei biblioteci cu lucrari oferite de catre Biblioteca metropolitana Bucuresti;
 4. activitati sportive (gimnastica);
 5. seri cultural-artistice cu sprijinul institutiilor de cultura din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 
 6. consultarea si discutarea presei si a subiectelor de larg interes;
 7. vernisaje si expozitii;
 8. jocuri de societate – sah, table, carti, rummy, etc.;
 9. petrecerea zilelor onomastice ale beneficiarilor;
 10. excursii la obiective turistice, culturale si de agrement din capitala si din tara;
 11. conferinte pe teme medicale;
 12. „Scoala Bunicilor” – program de training psihologic pentru bunici privind cresterea si educarea nepotilor;
 13. cenaclu literar-artistic.

, , , , ,

4 comentarii

Restrictionarea traficului la Pasajul Muncii

Ca urmare a inceperii lucrarilor de imbunatatire a conditiilor de circulatie in Pasajul Muncii, traficul in zona va fi restrictionat incepand cu data de 7 decembrie, prin blocarea primei benzi, pe ambele sensuri de mers.

, , , , , ,

Un comentariu

Toate utilajele de deszapezire sunt pregatite de interventie

Primarul General, Sorin Oprescu, a cerut, in aceasta seara, in cadrul comandamentului de iarna, ca toate utilajele de deszapezire sa fie pregatite de interventie, iar pe parcursul noptii sa se aplice tratament impotriva poleiului:

“Dupa ultimele date, ploile se vor intensifica, asa ca, am sa va rog ca, pe cat posibil, sa actionam in zonele in care s-au format balti, cu precadere in apropierea marilor intersectii. De asemenea, spre dimineata aplicati tratamentul impotriva poleiului mai ales ca este posibli ca temperaturile sa coboare in aceasta noapte pana la – 2 grade”, a precizat Sorin Oprescu.

Totodata, Primarul General a solicitat operatorilor sa acorde atentie sporita pasajelor, pantelor si rampelor precum si statiilor de tramvai si RATB.

Operatorilor de salubrizare li s-a cerut si sa respecte modul de interventie si sa actioneze cu cel putin 3 ore inaintea intrarii in vigoare a atentionarilor meteo.

In acest moment, in Capitala, sunt pregatite sa intervina 530 de utilaje.

, , , ,

2 comentarii

FOTOGRAFII – Sorin Oprescu la Pasajul Basarab – 27 noiembrie 2010

Primarul General, Sorin Oprescu, a verificat, pe 27 noiembrie, stadiul lucrarilor la Pasajul Basarab. El a aratat ca in acest moment lucrarile sunt in grafic, urmand ca intregul proiect sa fie dat circulatiei la inceputul lunii martie.

, , , , ,

2 comentarii

FOTOGRAFII – Sorin Oprescu la santierul Strapungerea Bulevardului 1 Mai – 26 noiembrie 2010

Strapungerea Bulevardului 1 Mai va fi finalizata cu trei luni mai devreme


Primarul General al Capitalei, Sorin Oprescu, a verificat, pe 26 noiembrie, stadiul lucrarilor la Strapungerea Bulevardului 1 Mai (fost Compozitorilor) din sectorul 6 al Capitalei, si a declarat ca pana la sfarsitul anului proiectul va fi terminat:

“Desi termenul initial de finalizare era prevazut pentru martie 2011, pana la sfarsitul anului, locuitorii din Drumul Taberei vor avea o strada noua, cu doua benzi pe sens. Speram ca aceasta strada sa usureze iesirea din acest cartier, pana la construirea metroului. Este vorba despre o alternativa de circulatie la ceea ce inseamna accesul inspre si dinspre cartierul Drumul Taberei – de la Compozitorilor pana la Razoare”.

Cu aceasta ocazie, Primarul General i-a multumit si Ministrului Apararii, domnului Gabriel Oprea, pentru sprijinul acordat in derularea proiectului: “Ii multumesc domnului ministru ca ne-a sprijinit in aceasta lucrare, in sensul ca a pus la dispozitia municipalitatii o fasie de teren care a facut posibila largirea strazii pentru ca, la un moment dat, aceasta avea doua doua benzi”.

Primarul General a mai explicat ca Strapungerea va avea 845 de metri, din care 550 vor avea doua benzi pe fiecare sens, restul fiind un sistem de sensuri unice, care vor ajuta la defluirea si afluirea autoturismelor venite din Drumul Taberei.

Valoarea acestei investitii este de 7.313.000 lei, suma in care sunt cuprinse si lucrarile de proiectare si executie.

.

, , , , , ,

3 comentarii