SORIN MIRCEA OPRESCU

Prof. Dr. SORIN MIRCEA OPRESCU.docx

SORIN MIRCEA OPRESCU

CURRICULUM VITAE

Nume:                 Oprescu

Prenume:           Sorin Mircea

 

Data si locul nasterii: 7 nov.1951, Bucuresti

 

Studii: – 1973-1975 Extern.

– 1975-1978, Intern prin concurs – grupa specialitãtilor chirurgicale.

– Septembrie 1976 – medic medicina generala – absolvent al Facultãtii de Medicinã Generalã – IMF Bucuresti

– nov.1978-febr.1979 – Medic medicinã generalã – cabinetul medical al Aeroportului International M.Kogãlniceanu (Departamentul Aviatiei Civile) Constanta (repartizat prin Decizie guvernamentalã)

– decembrie 1978 – Asistent universitar stagiar, prin concurs – clinica chirurgicalã a Spitalului Clinic Brâncovenesc (prof.dr.Florian Mandache)

– Noiembrie 1982 – Asistent titular dupã sustinerea examenului de medic specialist chirurg.

– 1981 – Doctor în stiinte medicale – specialitatea chirurgie generalã.

– 1985 – Asistent universitar titular – medic specialist chirurg la Clinica Chirurgie II, Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti (prof.dr.Dan Gavriliu)

– 1990 – Medic primar chirurg la Clinica Chirurgie Digestiva Superioara Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti.

– 1996 – Conferentiar universitar al UMF “Carol Davila” Bucuresti.

– 2000 – Profesor universitar al UMF “Carol Davila Bucuresti.

Profesie:   – Medic primar chirug.

– Profesor universitar UMF “Carol Davila” Bucuresti.

– Membru in Senatul UMF “Carol Davila” Bucuresti.

 

Functii profesionale: – Presedinte Colegiul Medicilor din Bucuresti.

(1999-2007)

– Director al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti. (1994 –  Aprilie 2006)

– Director al Spitalului Elias (2001-2005)

–         Sef Clinica – Clinica Chirurgie Digestiva Superioara  S.UU.B.

(1996 – actualmente)

Functii publice: – Primar General al Municipiului Bucuresti (iunie 2008 prezent)

– Consilier al Ministrului Sanatatii (1992-1993)

– Consilier la Primaria Municipiului Bucuresti. (1996 – 2000)

–         Viceprimar general – Primaria Municipiului Bucuresti

(iulie-dec.2000)

 

 

Functii Politice: – Presedinte PSD Bucuresti (2006)

– Vicepresedinte PSD

– Senator in Senatul Romaniei (2000-2004 si 2005-2008)

– Vicepresedinte Comisia de Sanatate – Senatul Romaniei

(2000-2004 si 2005-2008)

Activitate profesionalã

Am promovat examenul de admitere la Facultatea de Medicinã Generalã – IMF Bucuresti în anul 1970 cu media generalã 8. Pentru rezultatele obtinute la învãtãturã, am beneficiat de bursã de merit timp de trei ani. Stagiile de externat în cadrul Clinicii Medicale – Colentina, Chirurgie – Panduri, Chirurgie – Colentina si Chirurgie – Urgentã mi-au permis efectuarea de interventii operatorii mici si mijlocii.

Am devenit intern prin concurs în anul 1975, grupa specialitãtilor chirurgicale. Stagiile de internat le-am efectuat în urmãtoarele clinici: Chirurgie Colentina, Chirurgie Urgentã, Medicalã – 23 August, Chirurgie Brâncovenesc, Terapie Intensivã – Spitalul 23 August.

Am absolvit facultatea în 1976, cu media generalã 9,76, prezentând la examenul de stat lucrarea de diplomã intitulatã „Efectele negative ale vagotomiei”, lucrare apreciatã cu nota 10.

În sesiunea decembrie 1976, am sustinut colocviul de admitere la doctorat – grupa specialitãtilor chirurgicale, la Clinica de Chirurgie a Spitalului Brâncovenesc (conducãtor stiintific prof.dr.Florian Mandache), pe care l-am promovat. Pe parcursul a patru ani de zile am sustinut toate examenele si referatele obligatorii pentru ca în anul 1981 sã sustin teza de doctorat intitulatã „Trombangeita Buerger la tineri si adulti pânã la 45 de ani”, tezã confirmatã de Comisia Superioarã de Diplome în acelasi an, dupã care mi s-a conferit titlul de „Doctor în medicinã”.

În nov.1978 am fost repartizat la Cabinetul Medical al Aeroportului International Mihail Kogãlniceanu Constanta, ca medic de medicinã generalã, unde am profesat pânã în februarie 1979.

În luna decembrie 1978 am sustinut concursul de asistent stagiar la Clinica Chirurgicalã a Spitalului Clinic Brâncovenesc, specialitatea Chirurgie generalã – Facultatea de Stomatologie IMF Bucuresti, concurs pe care l-am promovat cu media generalã 9,66. Din februarie 1979 am îndeplinit functia de asistent stagiar la catedra de chirurgie a Spitalului Clinic Brâncovenesc. Pe parcursul anilor, mi-am însusit cunostinte profesionale legate, în principal, de patologia chirurgicalã generalã si, în special, de patologia chirurgicalã a rectului, de tehnici chirurgicale propuse si acceptate de lumea chirurgicalã) de cãtre prof.dr.doc.Florian Mandache.

În perioada sept.1979 – sept.1980 am participat la un curs de perfectionare în Clinica de Chirurgie Toracicã, sub îndrumarea directã a prof.dr.Coman Ion. Am efectuat un curs de perfectionare de sase luni, în Clinica de Chirurgie Plasticã si Reparatorie (martie-august 1981).

În cadrul Clinicii de Chirurgie a Spitalului Brâncovenesc, am efectuat o gamã largã de interventii chirurgicale axatã cu predilectie pe patologia chirurgicalã a rectului si pe patologia suprarenalã.

Dupã dezafectarea Spitalului Brâncovenesc, am lucrat ca medic specialist chirurg – asistent universitar timp de un an si jumãtate în Spitalul „Dr.Stâncã”, si apoi în Spitalul CFR, unde am functionat un an.

Am efectuat interventii chirurgicale mici, mijlocii si mari cu specificul unei sectii de chirurgie generalã. În perioada când am lucrat în Spitalul „Dr.Stâncã”, am continuat interventiile chirurgicale pe suprarenale în chirurgia HTA obtinând unele succese, în cazul tinerilor cu hiperadrenalinemism cronic, cercetãri care s-au concretizat în elaborarea unor lucrãri prezentate în cadrul sedintelor de comunicãri ale USSM-ului, apoi publicate în tarã si strãinãtate.

Din anul 1985 lucrez în Clinica Chirurgie II a Spitalului Universitar Bucuresti (prof.dr.doc. D.Gavriliu). Aici am avut posibilitatea sã abordez patologia chirurgicalã a esofagului precum si o gamã largã a interventiilor chirurgicale cu vizã esofagianã.

Am urmat cursul de perfectionare în chirurgie digestivã superioarã – „Chirurgia polului gastric superior” în anul 1986.

Specificul spitalului, acela de urgentã în toatã complexitatea ei, reprezintã motivul pentru care în opt ani am înregistrat 650 de interventii chirurgicale de urgentã în afara celor de electie.

Am participat la toate tipurile de interventii chirurgicale practicate pe polul gastric superior (800 de esofagoplastii) continuând interventiile chirurgicale care vizau patologia rectului si patologia glandelor suprarenale.

În iunie 1993 am sustinut si promovat concursul de sef de lucrãri – chirurgie generalã – la Clinica Chirurgie II (S.U.B.) din cadrul UMF „Carol Davila”, in 1996 devenind conferentiar si in anul 2000 profesor universitar.

Între anii 1993 – 1994 am îndeplinit functia de Consilier al Ministrului Sãnãtãtii.

De la 1 aprilie 1994 îndeplinesc functia de director al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti si din anul 2001 si functia de director al Spitalului Elias.

 

Activitatea didacticã

 

Pe parcursul internatului am desfãsurat activitate didacticã ca preparator predând seminariile la anul III farmacie si anul II si III stomatologie. Din anul 1978 când am devenit asistent universitar prin concurs, am efectuat lucrãrile practice cu studentii anilor II si III ai Facultãtii de Stomatologie, disciplina chirurgie generalã.

Am condus în cei sase ani de activitate desfãsuratã în Spitalul Brâncovenesc patru cercuri studentesti de cercetare stiintificã, activitate concretizatã în elaborarea de cãtre studentii Facultãtii de Stomatologie a unui numãr de 21 de lucrãri.

Din anul 1980 am tinut semestrial ore de curs la anul II Facultatea de Stomatologie, disciplina de chirurgie generalã – subiecte ca „Asepsia si antisepsia”, „Hemoragia”, „Anestezia” – si capitolul de „Infectii în chirurgie” si „Arteritele membrelor” pentru anul III. Aceastã activitate s-a concretizat în aparitia în 1980 a „Caietului de lucrãri practice – Chirurgie” litografiat de IMF si a volumului „Propedeuticã, semiologie si clinicã chirurgicalã”, unde am scris capitolele respective.

Atât în Spitalul „Dr.Stâncã” cât si la Spitalul CFR am avut repartizate grupe de studenti din anii II si III ai Facultãtii de Stomatologie, cu care am efectuat lucrãrile practice.

Din anul 1985 lucrez la Clinica de Chirurgie II a S.U.B. Pe parcursul anilor 1985-1990 am efectuat lucrãrile practice cu studentii anilor III si IV ai Facultãtii de Medicinã Generalã. Pe parcursul întregii activitãti didactice de pânã acum am condus si îndrumat 38 de lucrãri de diplomã efectuate de absolventii celor douã facultãti. Anual în cadrul învãtãmântului postuniversitar mi-au fost repartizati câte doi secundari pe care i-am îndrumat personal pânã la terminarea anului de curs. Numãrul secundarilor care au lucrat alãturi de mine este de 17. Am participat la organizarea si desfãsurarea examenelor de admitere la UMF. De asemenea am participat la sase comisii de examene de rezidentiat ca secretar de comisie si la patru comisii de examen de specialitate. Am facut parte din numeroase comisii de doctorat si pe parcursul activitãtii didactice desfãsurate am colaborat la editarea unor caiete de lucrãri practice tratate (4) la un manual pentru studenti,si ca prim autor la 5 monografii chirurgicale.

 

 

 

Activitatea stiintificã

În timpul facultãtii am fãcut parte din cercurile stiintifice studentesti unde am elaborat mai multe lucrãri care au fost prezentate la sesiunile de comunicãri stiintifice ale studentilor.

În timpul stagiilor de internat si apoi ca asistent stagiar, am participat la efectuarea unor lucrãri stiintifice în cadrul Clinicii de Chirurgie a Spitalului Brâncovenesc.

Am rãspuns de organizarea si functionarea biobazei existente în spital, timp de aproape 7 ani.

În anul 1976 mi-am sustinut colocviul de admitere la doctorat pe care l-am promovat.

În anul 1981 am devenit doctor în stiinte medicale prezentând si sustinând teza de doctorat intitulatã „Trombangeita Buerger la tineri si adulti de pânã la 45 de ani”.

Sunt membru al USSM – sectia chirurgicalã, din anul 1976.

Pe parcursul timpului am participat la numeroase congrese nationale si internationale cu lucrãri si comunicãri elaborate în clinicile unde mi-am desfãsurat activitatea.

Am publicat în tarã si în strãinãtate peste 135 de lucrãri stiintifice, cursuri si caiete de lucrãri practice. Am condus trei proiecte de cercetare pe baza de Grant.

LISTA ARTICOLELOR PUBLICATE

 

 

Savlovschi C, Sandolache B, Duţă L, Spiridonescu C, Bîrzu D, Oprescu S.

[Retroperitoneal tumor]

Chirurgia (Bucur). 2004 Jan-Feb;99(1):71-4. Hungarian.

PMID: 15332643 [PubMed – indexed for MEDLINE]

Oprescu S, Savlovschi C, Duţă L, Sabău M, Panţu H, Sandolache B, Vasilescu L, Dinescu A.

[Retroperitoneal appendicular abscess]

Chirurgia (Bucur). 2000 Mar-Apr;95(2):193-6. Romanian.

PMID: 14768322 [PubMed – indexed for MEDLINE]

Oprescu S, Savlovschi C, Brănescu C, Duţă L, Sandolache B, Panţu HB.

[Recurrent dermatofibrosarcoma protuberans]

Chirurgia (Bucur). 2001 Nov-Dec;96(6):601-3. Romanian.

PMID: 12731238 [PubMed – indexed for MEDLINE]

Oprescu S, Savlovschi C, Serafim G, Panţu H, Sandolache B, Duţă L.

[Gastric schwannoma ]

Chirurgia (Bucur). 2001 Mar-Apr;96(2):193-6. Romanian.

PMID: 12731155 [PubMed – indexed for MEDLINE]

Ghiur M, Prodescu V, Oprescu S, Ghiur L.

[Procedure for mesosigmoidopexy in treating sigmoid volvulus]

Rev Chir Oncol Radiol O R L Oftalmol Stomatol Chir. 1985 Jul-Aug;34(4):309-13. Romanian. No abstract available.

PMID: 2931763 [PubMed – indexed for MEDLINE]

Prodescu V, Ghiur M, Oprescu S, Ghiur L.

[Incidence of chest injury with visceral involvement in patients with multiple injuries]

Rev Chir Oncol Radiol O R L Oftalmol Stomatol Chir. 1983 Jan-Feb;32(1):21-9. Romanian. No abstract available.

PMID: 6224234 [PubMed – indexed for MEDLINE]

Mandache F, Prodescu V, Baciu F, Constantinescu S, Köver G, Gherguţ A, Oprescu S, Creţulescu G, Cantaragiu S, Stoica A, Cristoveanu A, Georgescu G, Zaharescu J.

[Severe arterial hypertension due to chronic constitutional hyperadrenalism. Splanchnic sympathectomy and left adrenal medulla sclerosis with 40 percent sodium salicylate (result after 3 years–genetic chemosurgery)]

Rev Chir Oncol Radiol O R L Oftalmol Stomatol Chir. 1982 Nov-Dec;31(6):449-54. Romanian.

PMID: 6220431 [PubMed – indexed for MEDLINE]

Predescu V, Ghiur M, Giuroiu V, Oprescu S, Abramescu N, Spineanu I, Ghiur L.

[Intestinal transit problems after surgery of the left colon and rectum]

Rev Chir Oncol Radiol O R L Oftalmol Stomatol Chir. 1982 Jul-Aug;31(4):251-61. Romanian. No abstract available.

PMID: 6217504 [PubMed – indexed for MEDLINE]

 

Mandache F, Prodescu V, Constantinescu S, Mateescu D, Luţescu I, Vasiliu M, Abramescu N, Gherguţ A, Köver G, Oprescu S, Ghiur M.

[Indications and contraindications of rectocolic resection with intubation and colo-rectal (-anal) anastomosis without suturing in cancers, polyps and rectocolic polyposis (immediate and late results and recovery)]

Rev Chir Oncol Radiol O R L Oftalmol Stomatol Chir. 1981 Sep-Oct;30(5):365-74. Romanian. No abstract available.

PMID: 6461034 [PubMed – indexed for MEDLINE]

Mandache F, Prodescu V, Constantinescu S, Kover G, Giuroiu V, Luţescu I, Vasiliu M, Abramescu N, Ghergut A, Oprescu S, Creţulescu G, Georgescu GG, Cristoveanu A, Zaharia J, Cantaragiu S, Stoica A, Wagner A, Horpos C.

[Chemical medullosclerosis with 40-percent sodium salicylate, combined with splanchnicosympathectomy, with or without contralateral adrenalectomy, in severe essential arterial hypertension. II. Clinical, paraclinical and technical studies. Results for a period of 2 to 20 years (original concepts and therapy)]

Rev Chir Oncol Radiol O R L Oftalmol Stomatol Chir. 1980 Nov-Dec;29(6):401-12. Romanian.

PMID: 6454176 [PubMed – indexed for MEDLINE]

Mandache F, Creţulescu G, Georgescu G, Cristoveanu A, Kover G, Poenaru A, Stoica A, Gherguţ A, Oprescu S, Moldoveanu E, Wagner A.

[Severe essential arterial hypertension; the physiopathogenic role of the adrenal medulla. I. Population studies and experimental research]

Rev Chir Oncol Radiol O R L Oftalmol Stomatol Chir. 1980 Sep-Oct;29(5):341-8. Romanian.

PMID: 6453361 [PubMed – indexed for MEDLINE]

Mandache F, Cretulescu G, Georgescu G, Cristoveanu A, Cantaragiu S, Köver G, Poenaru A, Stoica A, Gherguţ A, Oprescu S, Moldoveanu E, Wagner A.

Physiologic and pathogenic role of the adrenal medulla in severe essential arterial hypertension. Populational and experimental investigations. Therapeutic implications.

Physiologie. 1980 Jul-Sep;17(3):197-210.

PMID: 6779293 [PubMed – indexed for MEDLINE]

Mandache F, Prodescu V, Constantinescu S, Ghergut A, Stratulat L, Poenaru A, Cretulescu G, Abramescu N, Vasiliu M, Mateescu D, Pahomeanu, Oprescu S, Dimitriu C, Popescu M.

[Treatment of duodenal ulcer by chemical sclerosis of the gastric mucosa (results after 1 to 5 years)]

Chirurgie. 1980;106(7):550-1. French. No abstract available.

PMID: 7438878 [PubMed – indexed for MEDLINE]

Mandache F, Cretulescu G, Georgescu G, Cristoveanu A, Kover G, Poenaru A, Stoica A, Ghergut A, Oprescu S, Wagner A.

[Severe essential hypertension. Physiopathogenic role of the adrenal medulla. Therapeutic implications. Immediate clinical results and those obtained after a period of from 2-20 years]

Bull Acad Natl Med. 1980;164(6):588-600. French. No abstract available.

PMID: 7008922 [PubMed – indexed for MEDLINE]

Mandache F, Prodescu V, Constantinescu S, Mateescu D, Creţulescu G, Poenaru A, Gherguţ A, Abramescu N, Dimitriu C, Popescu M, Pahomeanu M, Oprescu S.

[Treatment of duodenal stress ulcer by means of chemical sclerosis of the gastric mucosa induced with a 60 percent glucose solution (results after 1–5 years)]

Rev Chir Oncol Radiol O R L Oftalmol Stomatol Chir. 1979 Jul-Aug;28(4):269-80. Romanian.

PMID: 493572 [PubMed – indexed for MEDLINE]

Mandache F, Prodescu V, Constantinescu S, Luţescu I, Poenaru A, Stoica A, Gherguţ A, Oprescu S.

[Role of the adrenal medulla in reaction of the body to stress (clinical and laboratory studies and experimental research)]

Rev Chir Oncol Radiol O R L Oftalmol Stomatol Chir. 1979 Mar-Apr;28(2):151-60. Romanian.

PMID: 461874 [PubMed – indexed for MEDLINE]

Mandache F, Prodescu V, Mateescu D, Giuroiu V, Creţulescu G, Kover G, Abramescu N, Gherghuţ A, Ky P, Oprescu S, Ciopală E, Stănculescu D.

[Surgical shock. Acute hypocatecholaminemia and therapeutic indications of an adrenocortical vasopressor sympathicolytic drug mixture. Clinical studies and experimental research]

Rev Chir Oncol Radiol O R L Oftalmol Stomatol Chir. 1979 Jan-Feb;27(1):59-70. Romanian.

PMID: 461865 [PubMed – indexed for MEDLINE]

 1. #1 by Valentin on aprilie 15, 2008 - 5:26 pm

  Domnule Oprescu,

  As dori sa va dau si eu semnatura pentru a candida la primaria capitalei. Unde trebuie sa vin sa fac lucrul acesta.

  Cu stima
  Valentin Cernea

  • #2 by Cetatean Bucurestean on ianuarie 3, 2011 - 9:40 am

   ieri, 2 ianuarie am vrut sa facem o plimbare prin oras, am evitat plimbarea prin cartier datorita cainilor vagabonzi, am zis hai prin centru ca acolo sunt multi oameni si parca nu prea sunt asa multi caini sau daca sunt nu au asa mult tupeu din cauza multimii de oameni.

   Surpriza! Am luat-o pe jos de la unirea inspre romana, magazine inchise, ziduri pline de afise, putini oameni pe strada, plin de vagabonzi-oameni ai strazii si plin de caini, plin. Plimbarea a fost un cosmar, la sfarsit asteptand troleul, in statie am inceput sa plang-probabil de stresul acumulat in timpul „plimbarii” (in timpul careia am traversat de nenumarate ori de pe-un trotuar pe altul pentru a evita haitutele de caini care bantuiau orasul). Am inceput sa plang o data pentru stresul acumulat in timpul plimbarii si -apoi pentru intrebarea-problema pe care mi-am pus-o „Care-i viitorul meu ?”
   ce-am sa fac eu in 2011, am sa stau in casa (de altfel ca si in 2010), am sa evit diverse drumuri pe care le am de facut, am sa privesc mereu in spate, am sa uit ca exista parcuri, am sa ma ingras datorita faptului ca nu fac miscare, am sa ajung sa tremur de frica cand ies pe strada? Asta e viitorul meu?

   Daca unii vor sa plece din tara pentru un salariu mai bun, eu incep sa ma gandesc la plecare pentru o calitate a vietii mai buna, chiar daca aici am o munca buna, nu mai suport stresul, nu pot merge pe strada. nu mi se pare normal.

   Vreau sa traiesc intr-un oras normal, nu luxos – ok! dar va rog pot sa merg si eu pe strada ?

   • #3 by Chrysab on aprilie 5, 2012 - 10:36 pm

    Hai că exagerați…sincer!

  • #4 by Tanasescu Monica on aprilie 15, 2013 - 1:43 pm

   Buna ziua !
   Stimate d-nule Prof Dr. sunt o absolventa a UMF Carol Davila promotia 1999 ca si multi din angajatii din SUUB,inclusiv D-nul Prof Dr. Carstoiu.Activitatea mea a fost variata,unii ma asociaza cu prosoapele alb-albastre date de vecini in dar,altii cu o rezidenta de la urgenta care din cauza unor afectiuni de la genunchi are mai multe chestiuni administrative de rezolvat.Credeti ca rezidentii ar putea primi locuinte de serviciu,ca sa nu mai stea prin camine cu studentii,in viitorul apropiat?
   Multumesc anticipat!

 2. #5 by Iosefina on aprilie 16, 2008 - 12:51 pm

  Domnule Oprescu,
  Am dori sa va dam semnaturi pentru a candida la primaria capitalei. Iosefina si vecinii – in numar de 5 – asteapta raspunsul dvs. pentru a afla modalitatea in care va putem sustine!
  Mult noroc!

 3. #6 by jaynelsonmanela on aprilie 18, 2008 - 9:37 pm

  PSD- matusa Tamara vrea la primarie.

 4. #7 by radupress on aprilie 19, 2008 - 3:49 pm

  Mult sucses domnule doctor.

 5. #8 by Mariana Duma on aprilie 24, 2008 - 9:44 am

  Nu va lasati dle Oprescu si mai ales nu va intoarceti in PSD, acum aveti destula credibilitate si imagine cit sa candidati singur pentru orice post ! Nu va lasati dus la fundul istoriei de valul sistemului ticalosit! Aveti incredere in Dvs si mergeti inainte, spre binele romanilor !

 6. #9 by calita ionut on aprilie 26, 2008 - 9:34 am

  Vreau sa va sustin in campania electorala. Detin un teren in Prelungirea Ghencea Nr. 102, cu deschidre la sosea, si doresc sa vi-l pun la dispozitie pentru amplasarea unui panou electoral. Ma puteti contacta la adresa calita.gi@gmail.com si la tel. 0721 166 128.

 7. #10 by om on mai 2, 2008 - 6:18 am

  Daca aveti nevoie de ajutor, sugestii sau expertiza ar fi folositor pt. dvs. ca staff-ul de campanie sa afiseze citeva repere de contact. ( e-mail, tel, fax ). De la oamenii simplii pot veni uneori informatii si idei extraordinare. Tot ei pot ajuta larealizarea unui feed back al actiunilor dvs. Nu e de loc recomandabila in acest caz adresa : sorin.oprescu@senat.ro.

 8. #11 by Mihai on mai 2, 2008 - 10:50 am

  Stimate Dle. Dr. Sorin Oprescu, imi permit sa observ respectuos ca ar fi necesar de facut publice datele de contact ale biroului Dvs. de campanie electorala, pentru ca sunt foarte multi oameni care – dincolo de donatia pe care o pot face – doresc sa va dea o mana de ajutor in campanie, dar nu stiu cui sa se adreseze.

  Mult succes!

 9. #12 by Mihaela Barca on mai 16, 2008 - 10:00 pm

  Domnule doctor Sorin Oprescu,

  De ce nu reactionati la scandalul provocat de cotidianul Interesul public privind mutarea Muzeului Satului, pentru ca pe terenul lui sa fie construit un cartier de lux?
  Nu ar trebui sa minimalizati consecintele, intrucat impactul asupra salariatilor muzeului (si nu sunt putini), si asupra familiilor acestora este unul foarte mare, si este in defavoarea Dv. . Consecintele negative (votarea oricarui candidat in afara de Sorin Oprescu) se vor propaga si in randul oamenilor de cultura, a oamenilor din institutiile muzeale, a celor care iubesc Muzeul Satului. Veti pierde datorita acestui scandal, daca nu reactionati ferm, voturi importante.
  Ziaristi de la acest cotidian, Interesul public (de care nu am auzit pana acum), au venit in muzeu si au provocat panica in randul angajatilor, cu aceste povesti bau-bau. Eu consider ca este un ziar infiintat special pentru campania electorala, care sa improaste noroi. Dar, sunt multi care iau foarte in serios aceste amenintari.
  Va stimez foarte mult si de aceea va sfatuiesc sa luati si Dv. urgent legatura cu administratia Muzeului Satului pentru a lamuri lucrurile sau eventual sa faceti o vizita la acest muzeu, in scopul de a infirma aceste inventii de campanie murdara.
  Cititi articolele respective aparute in 15 si 16 mai sau chiar varianta de pe internet a acestui ziar.

 10. #13 by marioara on mai 28, 2008 - 8:29 pm

  DOMNULE OPRESCU,
  sunt din timisoara si va sustin din toata inima. in sfarsit capitala va avea un primar intelectual!!! si OM!!!

 11. #14 by Rodica Tobescu Robertson on septembrie 13, 2009 - 11:17 am

  Draga Sorine,
  sunt Rodica, fosta ta colega de la Caragiale(poate iti amintesti, eram mereu impreuna cu Luminita Stoica, prietene mea dintotdeauna).
  Locuiesc in Norvegia din 1985 dar vin deseori in tara, unde sunt si acum, pentru recuperarea cetateniei. Urmaresc de cativa ani realizarile tale si te admir mult! esti unul dintre putinii romani care aduc la realitate visurile lui, sau promisiunile facute, in ciuda faptului ca par aproape nerealizabile, dat fiind contextul socio-economic de la noi la ora actuala. Esti aproape neschimbat, Sorine, ochii iti stralucesc la fel de tineri! Iti doresc in continuare succes in tot ce iti propui, numai reustite pentru tine si cei dragi tie si – mai ales – incredere reciproca absoluta intre tine si cei ce te ajuta sa pui in realitate ceea ce gandesti ca e mai bine pentru tara!
  Astept cateva cuvinte de la tine – oricand timpul iti va permite.
  Cu multa admiratie si recunostinta pentru ca existi – spre binele tarii,
  Rodica (zisa si Pusi) Tobescu Robertson

 12. #15 by Dan Vasile on octombrie 10, 2009 - 11:57 pm

  Cred ca ar fi o idee buna sa scrieti toate datele de contact ale sefilor dumneavoastra de campanie din localitatile din Romania.

 13. #16 by cornelius on octombrie 16, 2009 - 5:59 am

  vezi bre cine se ocupa de campanie in ialomita ,de unde ia-i gasit?

 14. #17 by stefan jianu on octombrie 18, 2009 - 1:40 pm

  domn fost doctor ,
  ce ai cu noi oamenii care primim caldura pe teava, nu vrei sa mai ajungem sa votam anul asta,vad ca matale ai taiat cu bisturiul CARE TI-A RUGINIT DE MULT ,caldura si vrei sa ne congelezi, pai cum crezi ca mergem noi la vot cu nasul si picioarele inghetate sau vrei sa faci niscai economii congelandu-ne, asta minune ti-a ami ramas ca facusi carnati , mosi , placinte strazi suspendate, oi fi vazut vre-un film din JAPONIA

 15. #18 by gina on octombrie 19, 2009 - 6:32 pm

  EU IL CAUT PE DOMNUL DOCTOR SORIN OPRESCU!SANT DE PARERE CA DUMNEZEU ACOLO IA GASIT LOCUL DE UNDE POATE AJUTA CU ADEVARAT OAMENII!DAR OMUL ARE LIBERUL ARBITRU SA ALEAGA….
  MULT SUCCES!

 16. #19 by roxana on noiembrie 4, 2009 - 1:45 pm

  Pentru ca vreau o schimbare,pentru ca vreau o Romanie mai buna,pentru ca vreau mai multe locuri de munca pentru ca m-am saturat de atatea promisiuni fara niciun rezultat la Brasov votam MIRCEA GEOANA.

 17. #20 by Lili Sandu on ianuarie 21, 2010 - 8:24 pm

  Stimate Dle Sorin Oprescu,

  In primul rand va urez La Multi ANi!!
  I al doilea rand va rog sa ne ajutati in a dispune cei raspunzatori in a curata de zapada in sensul de a face disponibila strada Zboina Neagra si strazile perpendiculare acesteia. Va informez ca de fiecare data cand este necesar a curata aceasta zona de zapada, se ignore pentru ca nu suntem o zona vizitata de oficialitatile sectorului 6 sau a Primariei Capitalei.
  In acest perimetru este si o centrala termica, un transformator electric. Se ignora total aceasta?
  Va multumesc,
  LILI SANDU

 18. #21 by N.Mihai-M. on ianuarie 26, 2010 - 11:08 am

  Sunt un simplu cetatean prost in aceasta tara mandra. Domnule Primar,

  Doresc sa va multumesc pentru binele pe care la-ti facut, va multumesc ca ati avut grija pana si de oameni strazi, ma mandresc ca exista asemenea oameni ca dumnevaostra la noi in Romania.

  Va multumesc pentru ce ati facut si ce veti mai face pentru simpli cetateni ai acestei natiuni.

 19. #22 by AUR ADRIAN on februarie 7, 2010 - 5:14 pm

  FAC UN APEL CATRE OAMENII CU SUFLET SI CREDINTA AN DUMNEZEU VA ROG MULT DACA PUTETI AJUTA O FAMILIE CU [ MANCARE HAINE]AM 2 BAIETI 5 SI 15 ANI MA AFLU LA LIMITA DISPERARI MA ROG LA DUMNEZEU SA FACA O MINUNE SI PENTRU COPII MEI ……CONTACT. TEL. 0758683056…MEHEDINTI. ORSOVA

 20. #23 by bogdan on februarie 18, 2010 - 11:32 am

  Bai doctore!!

  Esti un nesimtit ai ajuns la ciolan si nu iti faci treaba de primar cum trebuie.Imi aduc aminte foarte bine ce ai promis in campanie dar se pare ca nu prea pui si in practica. Ce facem cu gropile din carosabil PRIMARE? Iti bati joc de oameni mai PRIMARE. Daca te depaseste situatia stai frate la spital ca te descurcai mai bine acolo. Trebuie sa avem o capitala frumoasa ingrijita si pentru asta tb sa dai dovada ca esti un gospodar bun.

  • #24 by petriceicu on februarie 18, 2010 - 5:04 pm

   ce-mi place eufemismul asta, „nesimtit”…:) miroase a activism moale PDL
   mai, bogdanele, mai ai putintica rabdare, ca o sa fie udrea presedinte, base prim-ministru si videanu primar la bucresti. asa ca, daca ti-ai luat loc de veci, o sa ai pe putin 3 randuri de borduri si foarte multe indicatoare turistice (de vreo cateva milioane de euroi).

  • #25 by bucurestean on februarie 18, 2010 - 5:30 pm

   tu cu cine ai votat pentru primarie, bogdan? cu oprescu, nu?!

 21. #26 by Marius Ianuş on februarie 18, 2010 - 4:18 pm

  Domnule primar, ce ar fi să faceţi o plimbare de douăzeci de minute cu maşina? Mergeţi dumneavoastră frumos pe lîngă Cişmigiu, pe Schitu Măgureanu, Popa Tatu, Iulia Haşdeu, Buzeşi, pînă în Piaţa Victoriei. Întoarceţi în piaţă, dacă nu e blocată, şi reveniţi la primărie pe Buzeşti, Berzei, Vasile Pârvan. Nu de alta, dar ar fi bine, poate, să vedeţi cum arată nişte brazde de ogor de sub nasul dumneavoastră. Ştiu că încă le mai ziceţi străzi, dar faceţi plimbarea asta şi o să vă răzgîndiţi.

  • #27 by adaam on februarie 18, 2010 - 4:58 pm

   Marius, sunt convins ca Sorin Oprescu face cel putin o plimbare pe zi cu masina, ceva mai lunga de 20 de minute, si ia in piept aceleasi gropi pe care le iei si tu si tot bucurestenul. problema este ca in timpul unei astfel de ierni, si canadianul din Mtl are aceeasi problema. orasele din Quebec ies din iarna ca dupa bombardamente. Daca erai atent la explicatiile de ieri ale primarului (sunt fan Oprescu, ai inteles) vedeai ca sunt semnate contracte de pe vremea lui Videanu (nu sunt fan Videanu, dar nu-l urasc) cu „lucratori/asfaltatori” (am si rima) care fac treaba exact asa cum vezi tu in Bucuresti ca se face acum. Oprescu e singur in fata gastilor, dupa cum stii. Dar si contractele alea au un „pana la”. De ce nu le reziliaza? Pentru ca nu isi poate permite sa tina Bucurestiul un an de zile fara reparatii (cam atat ar dura procesele, minim).

   • #28 by Marius Ianuş on februarie 18, 2010 - 7:10 pm

    Dragă adaam, de douăzeci de ani toată lumea are scuze pentru toate. Din păcate scuzele astea nu ţin nici de foame, nici de frig şi nici loc de străzi. Anul trecut cine era primar? Un extraterestru?

 22. #29 by bucurestean on februarie 18, 2010 - 10:34 pm

 23. #30 by andreiard on martie 3, 2010 - 11:01 am

  iote-te, că pun și io umăru’ la CV-u’ lu’ dom’primar! c-o-ntrebare, dacă-mi e îngăduit: da’ cu parcu’ Tineretului ce-aveți, dom’primar? nu vă place verdele?

 24. #31 by BeznaMare on martie 26, 2010 - 7:07 pm

  Sa-ntreb si eu ceva? De ce e BEZNA aia mare la Piata Presei Libere?E naspa rau!

 25. #32 by caloianu dana on aprilie 11, 2010 - 5:04 pm

  StimataDoamna/ Stimate Domn,

  Subsemnata Caloianu Daniela, domiciliata in Jud Prahova, oras Campina, Str. Milcovului Nr. 8, bloc 17B, Sc. A, Ap. 16, identificata cu CI. seria PH nr. 648553/29.11.2006 SPCLEP Campina, CNP 2720308290901
  Am o fetita de 8 ani, Caloianu Andreea, CNP 6020222295891 diagnosticata cu maladia Lobstein, boala oaselor de sticla, boala genetica si din pacate incurabila. Avem nevoie de o interventie chirurgicala ce se efectueaza in VIENA, spitalul de ortopedie, dr Franz Grill si costa 7.000 euro, plus costurile de transport. In aceasta suma intra cost internare si analize, deocamdata nu si tratamentul. Este vital pt fetita mea aceasta operatie care o ajuta sa nu se agraveze boala si sa genereze fracturi grave la membrele inferioare, cu deformari ale oaselor fracturate, cat si pierderea auzului.
  Aceste fracturi o pot imobiliza la pat pt tot restul vietii necesitand totodata proteze costisitoare.
  Va rog din suflet sa ma ajutati cu o parte din acesta suma imensa pt noi si sa pot sa ofer fiicei mele o viata cat se poate de normala.

  V-am ruga daca se poate – si am aprecia acest lucru – daca ne-ati putea trimite un raspuns cat mai urgent intrucat suntem presati de timp pentru efectuarea interventiei chirurgicale, fiind programati pe data de 22.04.2010.

  Va multumesc anticipat,
  Caloianu Daniela

  Nr telefon:
  0244-331.730
  0765-253.611

  Cont BCR – RO42RNCB0208061225150001 – descchis la BCR CAMPINA cont in RON, deschis pe numele CALOIANU DANIELA

  Cont Reiffeisen Bank – RO63RZBR0000060009106686 – deschis la reiffeisen Bank Campina pe numele CALOIANU DANIELA – cont in EURO

 26. #33 by Oprescu Gabriela on aprilie 15, 2010 - 2:10 pm

  Stimate domnule Oprescu,va rog reevaluati situatia bateriei de garaje din Calea Grivitei 142 care datorita unui rauvoitor din bloc, care nu se intelege cu nici un vecin de buna credinta, ati acceptat la insistenta acestuia punerea in aplicare a deciziei 1382 din 29/9/2008 pentru a demola bateria de garaje.
  Nu pot decat sa apelez la sensibilitatea dumneavoastra prin a va preciza ca aceasta baterie de garaje nu face obiectul niciunui inconvenient in ceea ce priveste urbanismul sau buna desfasurare a traficului, astfel incat in zona din spatele blocurilor de pe Grivitei respectiv Duca, portiunea de teren aferent garajelor respective este situata langa casele din zona iar parcul respectiv este chiar intretinut de catre locatarii care au plantat pomi si au intretinut curatenia in zona.
  Persoana care tot intervine pe langa Primaria Municipiului pentru a desfiinta aceasta baterie de garaje este non-grata in aceasta zona si asa cum ati demontrat in trecut va rugam nu va lasati influentat de asemenea persoane.
  Mai mult decat atat rog dispuneti efectuarea unei expertize la fata locului pentru a vedea situatia reala si pentru care insistam a se rezolva intr-un mod realist.
  Va multumesc anticipat si asteptam interventia dumneavoastra promta ca si pana acum.

 27. #34 by SC Italdeea Cleaning on mai 8, 2010 - 6:22 pm

  Ma numesc Andreea, pana acum cateva luni am locuit in Italia, unde am si studiat, timp de 8 ani, parintii deasmeni au muncit timp de 18 ani la o firma de curtenie, cu acte in regula de la bun inceput, dar imi era asa de dor de tara incat am decis sa ma intorc acasa. Dar sunt foarte dezamagita de tot!!!!
  Am deschis o firma de curatenie, dar nu este simplu deloc, nu reusesc sa gasesc nici un client, desi am raspandit 3000 de pliante in bucuresti la privati si la firme, ESTE FOARTE GREU.
  Incerc sa particip si la licitatii, dar si aici este greu pt ca ti se cere sa aduci 2-3 contracte de curatenie si recomandari, dar de unde??? daca nu mi se da posibilitatea sa incep de nicaieri.
  Am personal specializat in curatenie, am suportat cheltuieli pt o masina, pt echipamente, pt uniforme, pt publicitate, dar nimik….TOTUL IN ZADAR.
  Toata lumea se sperie de firme de curatenie si nu inteleg de ce??
  Nu mai stiu ce sa mai fac….in aceasta tara, daca nu furi, nu mananci…
  Astept sugestia dvs, mentionez deasemenea ca motivul pt care am deschis firma este acela de a intretine familia ce cuprinde 3 membrii (eu si bunicii) care sunt bolnavi si necesita medicamente foarte scumpe si de a face cheltuielile aferente locuintei.

 28. #35 by ana craciun on mai 9, 2010 - 1:36 pm

  Buna ziua, domnule Oprescu! Ce parere aveti daca pe data de 15.05.2010, bucurestenii vor putea urmari returul finalei dintre oltchim si viborg, in parcul tineretului, amplasat ori jos la intrarea principala..ori in drum spre polivalenta? eu zic ca merita, fetele merita si bucurestenii care nu au avut ocazia sa cumpere macar un bilet la finala asta. va multumesc mult, sperand ca veti citi acest comentariu si veti lua in seama o parere a unui bucurestean care iubeste handbalul. precizez ca sunt foarte multi oameni care si ar dori sa vada returul acolo. si fetele merita aplauze la iesirea din arena, indiferent de rezultat..trebuie sa ne simta aproape. va multumesc!

 29. #36 by ana craciun on mai 9, 2010 - 1:37 pm

  ma refeream la amplasarea unor ecrane..sau macar a unui ecran suficient de mare, in zona respectiva. in valcea acest lucru se va intampla. sper si aici.

 30. #37 by Dan Lavric on mai 31, 2010 - 4:17 pm

  Stimate iubitor de artă fotografică,
  Dacă doriţi să vă decoraţi pereţii casei sau biroului dvs. cu lucrări de artă fotografică ,sub formă printuri profesionale în rame de expoziţie cu dimensiuni de până la 81 cm lungime le puteţi achiziţiona de aici : http://dancelav.imagekind.com/. În urma comenzilor stabilite , lucrările vă vor fi expediate prin poştă la domiciliu la preţuri modice comparative cu calitatea oferită.
  Vă mulţumim pt. atenţia acordată,
  Dan Cristian Lavric

 31. #38 by Cristi on iunie 14, 2010 - 7:58 am

  1. V-am votat in primul rand pentru ca in campania electorala ne-ati promis ca veti face un parc pe terenul viran dintre Bd. Unirii, Bd. Mircea cel Batran si Nerva Traian.
  Mai avem sperante ca se va intampla minunea?
  2. Ce se mai aude despre Piata volanta de pe Bd Unirii? (dintre Bd. Mircea cel Batran si Nerva Traian)
  3. Daca ati fi la o intalnire cu parlamentarii de Bucuresti, ce mesaj le-ati transmite in legatura cu Motiunea de cenzura?

  Va multumesc pentru un eventual raspuns.

 32. #39 by Petrescu Daniela on iulie 17, 2010 - 1:02 pm

  Buna ziua!

  Domnule Oprescu, sper sa aveti rabdarea necesara sa cititi mesajul meu. Am auzit comentariul dvs. despre compensatiile la caldura. De ce oare se mai dau compensatii la cei care nu au probleme (handicap sau pensie mica si probleme de sanatate), chiar daca au venituri mici. Domnule Oprescu, ma dispera modul dvs de a pune problema. Sunt asa de multi cetateni care primesc salariul la negru, si au pe hartie salariul foarte mic, iar dvs le dati compensatii la caldura. Am si eu o vecina de genul acesta. Ea face dulceata de piersici din piata domnule Oprescu, iar eu compot de corcoduse de la tara. Ea va primi compensatie la iarna. Eu nu. Pe deasupra mai am si societate, muncesc de ma ia dracu. Dar din pacate rezultatele vin foarte greu. Si pentru pacatul pe care l-am facut, ca mi-am luat singura sorta in maini si muncesc enorm, platesc impozite la stat, dvs ati hotarat sa suport cel mai mare pret la gigacalorie. Este nedrept domnule Oprescu. Nu mai incurajati puturosii. Vad ca se discuta ca nici cu centrala nu e nici o sansa de a reduce aceasta cheltuiala. Stiti cati oameni doresc sa stea in somaj? Spun ca vor sa se mai odihneasca. E normal asa ceva domnule Oprescu? Va rog sa faceti ceva si pentru oamenii care se zbat (in general cu morile de vant), care isi castiga singuri painea, chiar daca au sediul social al firmei inregistrat pe propriul apartament. Sa stiti ca lucrul acesta nu inseamna neaparat ca suntem bogati. Va rog sa ma credeti ca plec in fiecare seara (de luni pana sambata) cu gatul intepenit. Lucrez enorm la calculator, asta este munca mea, circa 10-12 pe zi. In aceste ore ma ridic de maxim 3 ori de pe scaun pentru necesitati urgente.

  Sa vedeti ce renovare si-au facut in vara asta niste vecini ai mei, care toata iarna au primit subventie la caldura. Nu am nimic impotriva. Dar sunt contra furaciunilor. Si asta mi se pare furaciune, hotie.

  Va rog sa reganditi problema subventiilor la caldura. Cred ca ar trebui sa primeasca asa ceva persoanele cu dizabilitati si pensionarii cu pensii mici dar care nu au alte venituri (multi primesc dividende sau altele).

  Cu respect.
  Daniela Petrescu

 33. #40 by asew on septembrie 5, 2010 - 5:38 pm

  ,

 34. #41 by Guzulescu Stefan on septembrie 27, 2010 - 11:11 am

  Case pentru tineri..

  Stimate domn,

  Desi am facut mai multe sesizari si alte hartogarii pentru aintra in posesia unei case din fondul de stat sau anl, am in prezent 7 ani vezhime si primesc doar raspunsuri aberante care mai de care mai seci.

  Pe scurt..

  Ce aveti de gand ?
  Stiti si dvs foarte bine cate cladiri sunt facute ilegal, cati nu isiplatesc la stat impozitele si taxele…
  De ce nu.. le luati ?
  De ce nu acordati incredere tineretului.. ce va intereseaza sa faceti ?

  Eu unu pina in prezent nu am si nici nu am avut credite, datorii la stat etc si ma agit ca broasca pe uscat pentru un o garsoneira nu zic ap cu 2 camere ca deja visez la palate.

  Azi 27.09.2010 am sa trimit catre registratura mai multe detalii despre dosar depus la primarie si anl in vederea atribuirii unei locuinte din fondul locativ de sta.

  Cu stima,
  ing.Stefan Guzulescu

  • #42 by presapoporului on august 6, 2011 - 9:52 am

   Nu se construiesc locuinte pentru tineri, pentru ca sunt ocupati cu distrugerea trotuarelor bune :

 35. #43 by Viorel Marian on decembrie 2, 2010 - 10:23 pm

  Domnule Sorin Oprescu

  Va apreciez si va stimez.

  Dar domnule Oprescu sunteti doctor si imi cer iertare ca va intreb

  De ce a trebuit sa faca antena 3 emisiunea despre doctorul Pesamosca ?

  Am vazut ca la-ti vizitat in ziua de 02.11.Dar in acest an de cate ori la-ti vizitat?

  Viorel M

 36. #44 by popa george on decembrie 6, 2010 - 5:50 pm

  Domnule Primar, Asociatia Romana pentru Caini de Salvare doreste sa va informeze ca dispune de mijloace canine pentru cautarea persoanelor aflate sub daramaturi, eveniment ce s-ar putea intampla in urma unui cutremur in zona Bucurestiului. Dorim de asemenea sa nu ezitati sa ne solicitati in cazul unei asemenea catastrofe. Cu un real respect, dr. George Popa

  • #45 by Aristide Mariana on decembrie 17, 2010 - 1:24 pm

   Buna ziua domnule Primar, ar trebui sa va faceti si LECTIA de VIATA (misiune trasata omului de divinitate) DVS. aveti Nodul Nord in Pesti (18.08.1950-28.03.1952) si spune: <> Puteti sa incepeti chiar de acum { mai ales ca s-a reactivat Izvorul Constiintei Spirituale a Neamului in 10 -11 iule 2010 in Muntii Orastie. Poporul dac era ultimul popor care isi pastrase constiinta de fiinta spirituala si mureau veseli pentru ca se reintorceau Acasa – in Lumea Spirituala..} dar fiecare hotaraste numai pentru el de aceea avem Liber Arbitru. Toate cele bune va doresc!

 37. #46 by Aristide Mariana on decembrie 17, 2010 - 1:27 pm

  Domnule Primar Oprescu S

 38. #47 by Aristide Mariana on decembrie 17, 2010 - 1:41 pm

  Scuze Domnule Primar Sorin Mircea Oprescu am apasat din greseala! NODUL NORD IN PESTI pentru toti cei nascuti in perioada 18.08.1950 – 28.03.1952 spune ca: Persoana a avut foarte multe vieti si a acumulat o experienta mare. Este posibil sa fi ajuns la un final de ciclu evolutiv, iar aceasta viata sa fie ultima, dar si cea mai grea. Misiunea sa actuala consta in dezvoltarea cunoasterii spirituale. Trebuie sa acumuleze cat mai multe cunostinte si experiente in acest domeniu. Toate nemultumirile si bolile sale isi au cauzele in greselile spirituale pe care le-a facut si le face.Printre picaturi puteti incepe sa va faceti si lectia de viata care este cea mai importanta si niciodata nu este prea tarziu ?

 39. #48 by Dumitrescu Andrei on decembrie 22, 2010 - 2:44 am

  Draga Domnule Primar General al Capitalei Sorin Mircea Oprescu as vrea sa va adresez niste cuvinte de multumire pentru cate lucruri frumoase faceti pentru Bucuresti.Sunteti un om de o mare valoare si asta apreciez la dumneavoastra cel mai mult si apreciez faptul ca va dati un deosebit interes pentru orasul Bucuresti care a devenit metropola.

  Sunteti un om minunat si as vrea sa va votez atunci cand se vor mai face alegeri pentru presedentie.

  Domnule Sorin Oprescu am sa va sustin sa deveniti presedinte al Romaniei atunci cand vor fi alegerile.

  Apreciez la dumneavoastra faptul ca sunteti un om cinstit si onest si foarte corect in ceea ce priveste munca.Eu va apreciez extraordinar de mult si va felicit pentru cate realizari ati fac si o sa faceti pentru Capitala Romaniei.

 40. #49 by Mihai on ianuarie 9, 2011 - 7:37 pm

  Buna ziua domnule Oprescu. Am citit in presa faptul ca ati vrea ca la inaugurarea stadionului Lia Manoliu o veti aduce pe Miley Cyrus. Ar fi o mare realizare, asa ca vreau sa stiu daca este adevarat.

 41. #50 by marianachirica2000 on ianuarie 21, 2011 - 5:51 pm

  buna ziua domnule sorin oprescu si va multum ca sunteti primarul care ii pasa de buc va numele mai multor locatari de la bl f1 str dealul tugulea nr 23 in privinta repartit de caldura ca nu le tinem deschise de cat 2-3 ore seara si platim mai mult ca cei fara repart de 2 ori credem ca asta se fura de la administr cu presedinte cu alte persoane sus puse va multumim mariana chirica

 42. #51 by Cristina Oprica on ianuarie 25, 2011 - 4:51 pm

  Stimate domnule Oprescu,
  ca multi alti bucuresteni, apreciez tot ceea ce faceti pentru inbunatatirea vietii noastre de zi cu zi, dar nu ma pot abtine sa ma intreb (si sa va intreb) cand va ajunge si orasul nostru sa fie macar un pic mai prietenos cu pietonii. Imi place sa ma plimb, folosesc orice ocazie ivita pentru ca face cativa pasi in plus nu doar pentru putina miscare, dar si pentru ca mi se pare ca gandesc mai bine atunci cand ma plimb.
  Cu tristete descopar in fiecare zi ca plimbarea prin Bucuresti devine din ce in ce mai putin placuta. Daca in zona in care locuiesc (Mihai Bravu – Baba Novac) plimbarea pe strada nu este tocmai o aventura extrema, descopar ca sunt zone (ultra)centrale unde deplasarea pietonilor este aproape imposibila.
  O sa va dau exemplul strazilor adiacente Caii Dorobantilor: strazi cochete, dar cu trotuare impracticabile: ori nu sunt curatate de zapada, ori sunt ocupate de masinile parcate, ori sunt… presarate cu „noroc” de la cainii plimbati de locatarii din zona. Stiu ca proprietarii / locatarii sunt obligati sa asigure curatenia trotuarelor, ca nu este permisa blocarea trotuarelor cu masini parcate si ca proprietarii de animale au obligatia sa curete in urma acestora. Nu am auzit niciodata ca cineva sa fi fost amendat pentru incalcarea acestor reglementari.
  In plus, acolo unde oamenii dau dovada de spirit civic si isi curata zapada de pe trotuare, aceasta este lasata langa bordura pana cand se topeste si transforma strada intr-un adevarat rau de apa murdara.
  Aud la stiri pe arterele din Bucuresti au fost curatate de zapada si se circula „la negru”, dar chiar nu vede nimeni baltile de langa bordura? Orice traversare a strazii incepe si se termina cu cate un gratios salt peste aceste baltoace a caror adancime ajunge pana la 10-15 cm. Nu mai pomenesc de splendidele jerbe de noroi cu care ne trezim improscati cand asteptam culoarea verde a semaforului…
  Inca mai sunt oameni in acest oras carora mersul pe jos le face placere si care nu considera aceasta activitate degradanta. Nu toti ne dorim sa ne transformam in niste apendice ale masinilor.
  Faceti ceva, dati amenzi, sanctionati… faceti ce credeti de cuviinta, dar dati-ne inapoi orasul. Medic fiind, sunt sigura ca intelegeti beneficiile unei plimbari in aer liber, dati-ne voie sa profitam de aceste beneficii.
  Va multumesc.

 43. #52 by Dan Gheorghe on ianuarie 30, 2011 - 9:50 pm

  Problema cainilor comunitari a fost,este si va fi de actualitate.
  Am un plan de idei in acest sens pe care as dori sa-l prezint .

  Cu respect!

 44. #53 by colteanu petrut on februarie 20, 2011 - 9:50 pm

  Buna ziua domnule Primar!

  Cum se poate ca o functinara de a dumneavoastra sa-si bata joc de un contribuabil?!?!?
  Nu-mi vine a crede ca am reusit sa va votez, cunoscind o oarecare ordine pe care ati reusit sa o faceti in Spitalul Municipal.

  Am nevoie urgenta de un plan de urbanizm, vreau sa-mi contruiesc o casa sa am si eu unde locui si NU POT SA O FAC LEGAL DIN CAUZA PRIMARIEI!!!

  Este posibil sa depun un dosarul pentru un plan de urbanism pentru desfiintare-contructie, sa-mi dea termen de executie a lucrarii (primaria, nu eu) pe data de 21.01.2011, air cind ajung acolo sa mi spuna ca nu se tie cit mai dureaza?? In momentul depunerii doamna de la casierie era in concediu si nu avea cine sa-mi incaze taxele, dar cei de la registratura mi-au spus ca platesc taxele cind ridic hirtia (fiind vorba doar de o coala de hirtie A4). In data de 24.01.2011 am venit sa ridic documentul, conform datei impuse de primarie si atunci m-am dus sa platesc si taxele, am foat la camera 7 de unde am fost trmis la casierie si am achitat suma de 5 lei pentru desfiintare si de 5 lei pentru contructie, dupa care am primit frumosul raspuns de la interior 1706, de la doamna arhitect Ramona Voicu, ca nu stie cind imi poate termina lucrarea, dar sa trec pe la dinsa si in afara orelor de lucru cu publicul, ca nu este o problema. Sa fie vorba oare de spaga?!?!? Am tot revenit ulterior cu telefoane si in data 16.02.2011 am primit raspunsul ca pot sa vin sa ridic certificatul, care uimitor, imi era spus ca nu se aproba ca la dosar nu am depus chitanta de 8 lei, cu toate ca eu depusesem 10, dar na reteaua de calculatoare este mai rudimentara cind unii nu stiu sa o foloseasca. Ca sa fiu impacat am mai depus inca 8 lei la casierie si am mers la domna arhitect sa-i arat ca sunt un om care sunt bun contribuabil si vreau sa fiu corect, ca sa-i arat si sa-i las chitantele, cu rugamintea ca as dori si eu sa intru in posesia documentului, ca trece anul pina reusesc sa fac ceva si ca nu am unde locui. Dinsa mi-a spus ca nu ma poate ajuta si sa merg sa depun chitantele la registartura, unde deasemenea am mers iar ei m-au trimis inapoi la arhitecta fiind program cu publicul, dar spunind ca am fost acolo si ma trimis aici, ei au incercat sa-mi ia in evidenta chitantele dar in necunostinta de cauza, asa ca au reusit intr-un final si mi-au oferit alt termen, in ce data credeti????? in data de 19.03.2011 care cu siguranta ca nici atunci nu este real, termenele sunt date doar sa dea bine in capanie:))))) oare cum este posibil ca pentru o biata hirtie sa stai 4 luni de zile si sa fii purtat de 6-7 ori pe drumuri, nu mai spun de pla in plus a taxelor impuse?!?!? chiar asa sa fie organizarea de la PRimaria CApitalei. LA domunul Chiliman la sectorul 1 sa stiti ca totul merge ca uns, am prieteni care au avut aceleasi nevoi si au luat ce aveau nevoie, fara spaga si interventii, inainte de cele 30 de zile oferite de primarie. Va multumesc pentru rabdarea si timpul acordate si mi-ar fi de un real folos raspunsul dumneavoastra!!!

 45. #54 by george iovan on februarie 28, 2011 - 1:35 pm

  Noi care locuim in blocurile cu bulina ce facem, de ce cheltuim pe reabilitari termice cand mai urgente sunt consolidarile si e vorba de viata si de moarte?

 46. #55 by mocanu gabi on martie 4, 2011 - 5:18 am

  STIU CA SUNTETI UN OM EXTRAORDINAR SI CA VA OPUNETI UCIDERII IN MASA A VATEILOR. VA DORESC SANATATE SI DUMNEAVOASTRA SI FAMILIEI. ATATA TIMP CAT DUMNEAVOSTRA SUNTETI PRIMARUL CAPITALEI SA NU PERMITETI MASACRU,NU VA MURDARITI MAINILE. SANATATE

 47. #56 by mocanu gabi on martie 4, 2011 - 5:19 am

  STIU CA SUNTETI UN OM EXTRAORDINAR SI CA VA OPUNETI UCIDERII IN MASA A CATEILOR. VA DORESC SANATATE SI DUMNEAVOASTRA SI FAMILIEI. ATATA TIMP CAT DUMNEAVOSTRA SUNTETI PRIMARUL CAPITALEI SA NU PERMITETI MASACRU,NU VA MURDARITI MAINILE. SANATATE

 48. #57 by tanasie adela on martie 7, 2011 - 3:01 pm

  Buna ziua! Am depus o petitie, cu ajutorul site-ului Primariei Bucuresti. As fi foarte recunoascatoare daca v-ati lua 3 minute din timpul dumneavoastra pretios pentru a o citi. Multumesc anicipat!

 49. #58 by Balauru Elena on aprilie 16, 2011 - 2:25 pm

  Buna ziua,va contactez din jud teleorman,fetita mea de 4 anisori are nevoie de ajutor pt a putea auzi din nou,in urma unei meningite nediagnostificate si netratate la timp sia pierdut auzul in totalitate la urechea stanga iar cu dreapta mai aude aproape jumatate,am aparut cu cazul nostru la acasa tv la povestiri adevarate in speranta ca acel cadru medical care a gresit va fi pedepsit dar autoritatile nu siau facut meseria dar fetita mea a ramas cu suferinta,in prima vineri dupa PASTE o sa aparem la tvr 1 la emisiunea o data-n viata,speram sa putem strange suma necesara pt ai cumpara aparatul auditiv de care are nevoie sa poata auzi cu dreapta,din pacate cu stanga nu va mai putea auzi toata viata,ajutatine,va multumesc,mai puteti vedea cazul postat si pe siteul ORGANIZATIEI EMMA,sau oferit sa ne ajute,fetita mea se numeste balauru cristina andreea.

 50. #59 by ANCA on aprilie 24, 2011 - 11:52 pm

  DOMNULE PRIMAR FACETI CEVA CU PARCUL MOGHIOROS NU SE FACE NIMIC DE 30 DE ANI …PARDON DOAR RESTAORANTE.
  SECTORUL 6 ESTE IN MIZERIE DE 3 ANI PLIN DE CAINI DE OAMENI FARA ADAPOST SI LOCURI DE JOACA PENTRU COPII IN PARAGINA

 51. #60 by daniel on iunie 2, 2011 - 2:35 pm

  domnule doctor, daca la deschiderea meciului cu argentina ar canta felicia filip imnul romaniei? poate angela gheorghiu? ca si ea tot romanca e sau vlad mirita(!?)

 52. #61 by alx on iulie 2, 2011 - 4:39 am

  domnule oprescu,va rog sa urgentati problema consolidarii si reabilitarii blocurilor,,in sectorul 2,stefan cel mare,unde era fostul cinematograf melodia…nu putem sa ne facem asigurare,nimic..

 53. #62 by cerasela on iulie 4, 2011 - 1:57 pm

  Ma numesc Cerasela si locuiesc pe strada Peles sec 3…am lasat mai multe mesaje pe pagina domnului Liviu Negoita dar nu am primit nici un raspuns …pe strada noastra sunt mai mult de 40 de copii si am avea nevoie de limitatoare de viteza si de un parculet …la primarie nu pot ajunge sa depun cerere din cauza timpului .sper sa primesc un raspuns pozitiv sau negativ dar macar sa il primesc….Va multumesc in numele tuturor copiilor si parintilor

 54. #63 by horatiumorariu@yahoo.ro on iulie 23, 2011 - 1:07 am

  Dl Primar Mircea Oprescu Sint un prieten vechi care nu a mai av-t posibilitetea sa v-a mai intilneasca de cir-ca 12 ani .Doresc sa ma contactati pt a v-a inmina o revista ff veche pe care o puteti folosi in documentarea dv. cit si a consilierilor dv pe probleme de arhitectura avind in vedere ca este doar o simpla revista din anul 1930 care s-e intituleaza ARHITECTVURA vol VI/1930 editata de SOC. ARHITECTILOR ROMANI.

  INTREBAREA este una singura ? Doresti s-o ai SAU o dau la muzeu sau o vind.

  Ma NUMESC MORARIU P. HORATIU si daca doreste domnia voastra sa ma contacteze o poate face la numarul tlefonic 0724384506 (VODAFON)

  CU DEOSEBIT RESPECT,

  HORATIU MORARIU .

  DATA 23/07/2011

 55. #64 by presapoporului on august 5, 2011 - 8:24 pm

  Care este relatia, dintre S.O. si D.D. ?
  DD l-a criticat pe SO, iar acum da vina tot pe dansul, ca vrea sa opreasca inscrierea PP-DD.
  Pot aduce probe, ca nu este asa, dar vreau sa fiu si eu platit.
  Eu public de doi ani lucruri adevarate si nu sunt platit.
  Presa platita, publica multe minciuni !
  Doriti adevarul, despre PP ?
  Astept raspuns !

 56. #66 by Copil Teofil Marius on august 21, 2011 - 4:14 am

  Domule Sorin Oprescu va doresc MUlte binecuvantari si
  reusite ca primar,ca viitor candidat la presedentie,ca om de
  valoare pt sistemul sanitar si ma rog ca Tata din ceruri
  sa va dea posibilitatea de a realiza vise precum
  Autostrada suspendata la Bucuresti, spital modern si ft bine
  organizat,etc.
  Eu cred ca sunteti omul potrivit pt Romania ca presedinte
  si daca optiunea dumneavoastra va ramane valabila
  am sa tin post si am sa ma rog pt dvs.Mi-as dori sa aud
  ca v-ati intors la D-zeu si ca aveti o relatie puternica si
  bazata pe CUvantul vietii cu Creatorul

  copil teofil-oradea

 57. #67 by Andra on august 24, 2011 - 7:32 am

  Locuiesc de cand m-am nascut in cartierul Aviatiei , cartier care de cand au inceput lucrarile la podul de pe Soseaua Pipera arata in ultimul hal. De fiecare data cand merg la metrou sunt obligata sa trec prin santier. Adeseori ma rog la toti sfintii sa nu cada podul peste mine sau sa nu imi explodeze un tub de oxigen in fata. La toamna va fi cumplit. Vor incepe ploile, ne vom umple de noroi. Sper sa se termine cosmarul pana la iarna. Unii muncitori nici macar nu poarta casca de protectie. Ce parere aveti despre aceasta situatie, domnule Sorin Oprescu? Cum veti rezolva aceasta problema?

 58. #68 by andreea on septembrie 16, 2011 - 9:48 am

  Domnule Oprescu,va spun scurt si la obiect,daca faceti un adapost si strangeti toti cainii de pe strada si se renunta la eutanasiere,veti avea multe voturi.Daca va uitati pe paginile cu iubitori de animale,veti vedea ca sunt cu miile.Pe mine nu ma intereseaza ca vin alegerile ca numai cu aceasta ocazie se mai misca ceva in tara asta,pe mine ma intereseaza sa rezolvati o data pentru totdeauna problema cainilor comunitari,FARA EUTANASIERE.Vrem sa nu ii mai vedem pe strada dar nici sa vedem cum sunt dusi si ucisi cu sange rece,omorati cu pietre sau spanzurati,ca stiti prea bine ca banii de injectii se vor scurge in buzunarele unora si altora,iar hingherii contra unei sume modice de bani ii vor omori cu mainile lor.Singura solutie este un adapost mare la marginea orasului unde va garantez ca iubitorii de animale vor venii cu hrana,ONG-urile la fel,bani pentru intretinerea lor nu trebuie prea multi,sunt multi voluntari.

 59. #69 by florin on septembrie 16, 2011 - 4:03 pm

  Domnule Doctor
  Treaba cu centrul vechi al capitalei se pare ca iese de minune. Ne place ce vedem, ne place atmosfera, si orice ar carcoti carcotasii dvs suntem incantati de rezultate. Ar mai fi necesare niste indicatoare frumoase cu numele strazilor, nishte banci pentru amarstenii care nu-si permit sa-si odihneasca picioarele pe terase si niste cosuri de gunoi pentru numele lui dumnezeu! Umblu cu gunoiul in mana de jumate de ora si nu am unde sa-l arunc! In rest, FELICITARI! Va iesi intru-un final SUPER!
  De pe o terasa de pe Lipscani, Florin din Sibiu si Arina din Bacau, doi indragostiti de Bucuresti.
  Totate cele bune!

 60. #71 by Cristian Iordan on octombrie 30, 2011 - 6:42 pm

  Daca este posibil m-ar interesa sa aflu la ce scoala ai facut primele 4 clase (73 ?)

 61. #72 by Nina Sahnazarov ( fost cercet. st. pr. la Instit. de Virusol. "St. S. Nicolau) on noiembrie 23, 2011 - 9:15 pm

  Mult stimate Domnule Primar,
  Pentru tot ceeace faceti, pentru MINUNATA PLEDOARIE IN APARAREA CAINILOR COMUNITARI,
  permiteti-mi sa va adresez cele mai calde multumiri si urari de bine, un An Nou , cat mai plin de realizari – asa cum ne-ati obisnuit, sanatate si multa putere de munca !
  Cu cele mai bune ganduri,

  • #73 by tecuceanumiki on noiembrie 28, 2011 - 6:15 pm

   „http://www.youtube.com/v/AAjGt4bA0fc?version=

  • #74 by CG on mai 25, 2012 - 12:56 pm

   vA ROG DACA PUTETI transmite d-lui Oprescu urmatoarea informatie’
   marile magazine nu vand oasele ramase de la procesare, le este mai rentabil sa le trimita la Bucuresti la „abator”,,,Ar fi mai necesare sa fie trimise la diverse firme non profit ce au grija de caini cat si la noul oras al cainilor infiintat recent.Cu stima CG

 62. #75 by tecuceanumiki on noiembrie 28, 2011 - 6:07 pm

  D-LE doctor ,e-adevarat interviul dat de ion columbeanu revistei kamikaze,e jalic daca da

 63. #76 by Constantin Georgiana on noiembrie 30, 2011 - 10:00 pm

  Stimate Domnule Primar, am fost una dintre votantele dvs, care am crezut ca sunteti altfel decat politicienii din Romania si sper ca nu este adevarat faptul ca nu vreti sa ajutati cu niste amarate de corturi revolutionarii care se afla in greva foamei, si care stau deja de cateva zile in fata Parlamentului in zile de noiembrie, si chiar decembrie 2011. Sper sa nu fie asa cum am auzit, si sa luati masuri in timp util, altfel, sincer veti pirde cativa viitori votanti.

 64. #77 by Lia on decembrie 16, 2011 - 3:29 pm

  Stimate Dle Oprescu,

  Va scriu cu foarte mare durere in suflet si dezamagire. Sunteti un om de exceptie si ati facut multe lucruri, insa sunt si multe altele pe care le-ati putea pune la punct in ce priveste de exemplu Spitalul Municipal (SUUB). Am ajuns de curand la urgente la SUUB si am fost total dezamagita de medicii rezidenti de acolo. Unii sunt complet incompetenti si foarte infumurati, iar altii isi bat pur si simplu joc de pacienti si rad de ei. Unde e deontologia profesionala ? Au plecat medicii buni in alte tari si au ramas rebuturile, cei care ies de pe bancile facultatii si se cred mari doctori. Nu mai spun ca se sta cu orele pe acolo pentru niste lucruri care s-ar putea face in 2 ore. Eu am fost la triaj si de acolo pentru un scaun cu sange m-a trimis medicul „incompetent” la ginecologie. Ajunsa acolo un medic rezident foarte tanar si infumurat, face consultatii cu public, adica baga cate 10 paciente in cabinet si toate asista la consultatia propriu zisa de pe masa a fiecarei paciente in parte. In plus, toate pacientele sunt obligate vor nu vor sa-si ia test de sarcina, ca dl doctor nu stie ce si cum, si incepe prin eliminare. Unde este domnule intimitatea femeilor ? Am inteles ca sunt obligata sa ma dezbrac in fata medicului, nu zic nu, dar acum sunt tratata ca o vita si pusa sa ma dezbrac si in fata altor persoane ? In plus, dupa ce am terminat cu ginecologia, am fost trimisa la echografie abdominala, unde din nou acelasi lucru (o doctorita distrata, care-si batea joc de paciente si radea de ele, facandu-le cum ii venea la gura si o asistenta foarta tanara si cu fite, careia nu-i convenea nimic); consultatia se facea cu usa larg deschisa incat toti barbatii de pe hol, mosnegii in special stateau gura casca la femeile care stateau cu chilotii in vine. I-am zis doctoritei sa inchida usa, iar ea ma lua peste picior si radea. Unde este dreptul la intimitate ca femeie, dle Oprescu ? Chiar asa am ajuns, incat sa fim tratate ca niste vite, la gramada ? Mai e putin si se poate face sex pe culoare, daca consultatiile si echografiile sunt cu public. Interesant ca daca vin femei batrane carora le e rau, sau paciente care se simt rau si vin cu insotitori acestia sunt dati afara, trimisi in sala de asteptare; poate acestea sa cada din picioare, regula e regula, niciun pic de indulgenta, nimic. In plus, nu sunt scaune pe hol in unele parti si se tipa sa nu ne mai rezemam de pereti. Pai dle Oprescu, medicilor de acolo li s-au creat toate conditiile; adica pentru ei sa fie bine, si se vede ca li s-a urcat la cap binetea, iar pentru pacienti sa fie rau ? Va intreb daca mie imi era rau pe culoar si am asteptat 2 ore jumate dupa o fisa, ce era sa fac ? Trebuia sa stau in fata usii, in picioare 2 ore, nu mi se spunea nimic si ma lasasem jos, ca sa nu cad din picioare si mi se striga sa nu ma sprijin de perete. Unde s-a ajuns cu sistemul asta sanitar ? De ce atata bataie de joc ? De ce nu suntem tratati si respectati ca oameni. Va rog frumos, faceti in asa fel incat femeile sa aiba dreptul la intimitate si sa nu mai fie tratate ca vitele, avem si noi pudoarea noastra si nu avem nevoie sa fim expuse la consultatii cu tot publicul. Multumesc pentru intelegere si sper sa faceti ceva in acest sens.

 65. #78 by Iliescu Alexandru on ianuarie 11, 2012 - 2:25 pm

  Buna ziua! Urmarnid in acesti ani cum breasla sanitarilor este nimicita si faptul ca se inchid spitale mai abitir cum se inchideau biserici pana nu de mult, am rugamintea sa va impartasesc un vis pe care l-am avut. Se facea ca Primaria Capitalei se mutase la Palatul Cotroceni, ca SMURD-ul era pe Calea Victoriei si Colegiul Medicilor era patronat de Uranus! Va doresc multa sanatate si sa continuati sa aveti grija de noi, nu de alta dar suntem cam bolnaviori…

 66. #79 by cornea elena on ianuarie 11, 2012 - 4:18 pm

  Toata stima si respectul pentru dvs. Este minunat ceea ce vreti sa faceti pentru cainii comunitari.Oamenii nu realizeaza ca s-a ajuns aici din cauza noastra, a tuturor. Ei chiar nu au nici o vina. Eu una ma duc serile, impreuna cu prietenul si le ducem de mancare la cati putem. Si suntem bugetari. Nu am fost muscata niciodata de un caine si chiar m-am bagat intre ei sa ii despart. Sunt suflete care nu merita sa fie maltratate sau ucise. Nu le-am dat noi viata si nu avem nici un drept sa le o luam. Stiu ca este foarte greu sa schimbi mentalitatea romanilor, dar fiecare ar putea ajuta la rezolvarea situatiei lor. De pilda eu mi-am redirectionat cei 2% catre un adapost de animale. Tot asa cantinele, restaurantele (si Slava Domnului ca sunt asa de multe, precum ciupercile dupa ploaie), poate si spitalele, mai ales cele particulare ar putea dona resturile de mancare care le ramne catre adaposturile create pentru ele, decat sa le arunce la gunoi. S-ar putea face multe, dar nu se vrea. Sumtem un popr necivilizat si nu cred ca ne vom schimba prea curand. Puteti sa credeti ca sunt oameni care ne ataca fizic si verbal daca ne vede ca dam de mancare la aceste fiinte lipsite de aparare ? Este foarte trist sa vezi ca traiesti intr-o tara care nu a evoluat aproape de loc nici din punct de vedere politic, nici ca mod de gandire. Suntem mai rai decat barbarii. Suntem buni numai la tradare, hotie, rautate, invidie, razbunare, etc. In strainatate au politie veterinara, au spitale, nu exista caini pe strazi, la noi se inchid spitalele pentru oameni si avem pretentii pentru animale? Unde se duc banii pe care noi ii dam la asigurarile medicale? Va spun ca nu se duc catre sistemul sanitar care nu mai are nimic, nici macar strictul necesar precum seringi, comprese, ce sa mai spun de medicamente, deja este prea mult. Imi pare rau ca nu mai sunt asa de tanara sa iau viata de la capat, caci daca as putea sa o fac, cu toata dragostea pentru frumustile aceste tari minunate, as pleca in alt loc unde nu exista asa de multa intoleranta, rautate si ura. Cred din tot sufletul ca sunteti de acord cu mine. Si cu atat mai mult mi se pare minunat ceea ce faceti cu cat stiu ca luptati intr-o jungla plina de capcane, o jungla unde cel care vrea sa va sfasie este tot omul si nu animalul. VA DORESC MULT SUCCES IN TOT CEEA CE FACETI, SANATATE MULTA SI SA NU ABANDONATI NICIODATA CEEA CE V-ATI PROPUS, DEOARECE VAD IN DVS. UN ADEVARAT LUPTATOR. CU DEOSEBITA STIMA SI RESPECT, Elena.

  • #80 by Mihailescu on ianuarie 15, 2012 - 11:26 pm

   Draga Elena, Draga Domnule Oprescu,
   Daca nu m-am mai intors in tara de zece ani, este din cauza a ceea ce numiti „cîini comunitari” (nu stiam ca le zice asa, eu ii numeam cîini vagabonzi). Intr-adevar, ii dau dreptate Elenei, aici in Belgia asa ceva nu exista. Este o rusine pentru Români. Eu mi-am propus sa nu mai vin in tara atita timp cit aceste sarmane suflete pe care omul le-a domesticit si apoi le-a abandonat sint inca intr-o asemenea suferinta. Nu stiu despre ce masuri benefice vorbeste Elena, dar sper in ele, caci cunosc eficacitatea doctorului Oprescu de cind eram studenta dinsului. Era un doctor cum rar se intilneste. Ii doresc mult succes, iar Elenei, curaj in ceea ce face pentru acesti sarmani catei.

 67. #81 by andrei on ianuarie 15, 2012 - 7:04 pm

  Domnule Primar Sorin Oprescu a-ti fost ales ca de catre bucurestenii ca primar ,de ce nu ii ajutati pe oamenii din strada macar cu o autorizatie??? demonstrati ca meritati sa fiti ales din nou. Ajutati-va oamenii daca aveti demnitate.

 68. #82 by cornea elena on ianuarie 16, 2012 - 2:18 pm

  Ma bucura nespus de mult sa vad ca si romanii din strainatate gandesc ca mine si ca dl.Oprescu. Toata admiratia pentru dvs.si pentru domnia sa, mai ales (poate ma repet) ca dansul lupta cu morile de vant. Cu atat efortul sau este de admirat. Nu este numai un salvator de suflete aflate in suferinta ci un adevarat OM care intelege si suferinta acestor animalute care nu au nici o vina, decat poate aceea de a se fi nascut in Romania. Am fost in cateva orase din Belgia, mi-a placut foarte mult, oamenii sunt civilizati, omenosi si am petrecut cateva saptamani unde nu am fost stresata la tot pasul ca vad caini amarati, alungati, schingiuiti cum vad la tot pasul in aceasta tara. Pur si simplu imi este rusine ca traiesc aici, dar asta este, nu mai sunt asa de tanara sa mai plec, cu toate ca daca as putea as face-o si maine. Efortul meu este foarte mic, comparativ cu numarul mare al cainilor strazii. Daca eram bogata as fi facut orice sacrificii pentru a-i ajuta. Va doresc din inima multa sanatate si bucurati-va ca nu sunteti in Romaniai pentru a trai mizerabil atat noi (o mare parte) cat si aceste sulflete prigonite. Tot binele din lume vi-l doresc dvs. cat si familiei. Cu stima Elena

 69. #83 by iulian on ianuarie 30, 2012 - 9:58 am

  Petiţie pentru revenirea liniei de autobuz 102 la traseul iniţial

  Către Conducerea RATB şi Primăria Municipiului Bucureşti

  Protestăm împotriva recentei măsuri de a fragmenta traseul autobuzului 102, sub pretextul eficientizării.

  Comunicatul RATB precizează că pe ambele trasee rezultate, 102 şi 202, intervalul de circulaţie al autobuzelor va fi de 3 minute, aşadar se va utiliza acelaşi număr de mijloace de transport.

  Măsura nu va afecta financiar pe majoritatea călătorilor care se deplasează la zilnic serviciu şi posedă, în general, abonamente pe toate liniile. Vor fi, desigur, şi călători nevoiţi să treacă de la abonamentul pe o singură linie la unul pe două, sau la unul pe toate liniile. Dar vor fi pierderi pe de altă parte, deoarece mulţi călători ocazionali vor prefera să apeleze la linia de maxi taxi care traversează Şoseaua Giurgiului şi ajunge la Republica, plătind mai puţin şi evitând disconfortul unei transbordări. Vor mai fi şi mulţi care se vor considera – pe bună dreptate! – înşelaţi şi îşi vor face dreptate în felul lor, îngroşând, de voie, de nevoie rândurile blatiştilor. Iar înjurăturile le vor primi şoferii nevinovaţi.

  De acum vom fi nevoiţi să mai facem o transbordare, cu un ocol pe la CET Vitan, pentru a evita aglomeraţia şi busculada care se vor forma când 20-30 de persoane vor coborî dintr-un autobuz pentru a-şi găsi loc în altul. Timp pierdut, oboseală, stres pe care nu suntem de acord să le suportăm.

  Din respect pentru călători, pentru confortul şi interesul acestora, vă rugăm să dispuneţi revenirea la vechiul traseu.

 70. #84 by Colteanu Petrut on ianuarie 30, 2012 - 2:32 pm

  Felicitari! Acum ca lupta cu nametii din Bucuresti a fost „stabilizata”, consider ca a sosit momentul sa fiti falicitat pentru modul actiune, contra zapezii. Nu-mi amintesc sa fi nins de maniera aceasta in Bucuresti si sa se circule atit de bine. Felicitari inca odata! Aveti votul meu pentru asta!

 71. #85 by ionela on februarie 29, 2012 - 1:55 pm

  SUPERB PLANUL SOSELEI SUSPENDATE. CAND S-A CONSTRUIT TURNUL DIN PARIS S-AU OPUS TOTI, IN FRUNTE CU TOTI INTELECTUALII VREMII. ACUM ESTE MANDRIA PARISULUI. PENTRU A INTRA CU MASINA IN BUCURESTI , ITI TREBUIE UN TIMP MAI MARE, DECAT A VENI CU AVIONUL DE LA IASI LA BUCURESTI. CU DESEBITA STIMA SI RESPECT PENTRU TOT CE FACETI PENTRU BUCURESTI, CARE DEVINE PE ZI CE TRECE OCAPITALA EUROPEANA, DE CAND SUNTETI PRIMARUL GENERAL AL CAPITALEI. PROF. IONELA BARBIERU

 72. #86 by elena on aprilie 6, 2012 - 5:03 pm

  Oare doar cainii comunitari va fac sa nu mai iesiti la plimbare?Ce spuneti de hoti, betivi, cei care arunca gunoaie pe strada, de vagabonzi? De acestia nu va este frica? Chiar nu realizati ca tot vina noastra a oamenilor este? Poate sunteti de acord sa cotizam cu 10 lei pe luna fiecare cetatean ca sa se creeze adaposturi pentru caini si poate atunci vom ajunge si noi ca tarile civilizate sa nu mai avem caini pe strazi.Sau poate sunteti de acord sa-i omoram pe toti.Dar vin si va intreb: aveti dreptul sa luati o viata pe care nu voi ati dat-o? Ati avut curiozitatea sa va uitati la americani si sa vedeti cum sunt tratati cainii? Au politie, spitale, iar cei care ii agreseaza sau ii chinuie platesc amenzi usturatoare sau fac inchisoare.Dar cum noi nu suntem un popor civilizat, este normal sa gandim asa. Si asta se vede din nivelul de trai pe care il avem tot din cauza noastra, ca votam pe toti incompetentii. Este o vorba care spune ca fiecare popor isi merita conducatorii pe care ii are. Mai meditati la asta.

 73. #87 by Diomu Paraschiva, sector 5 Bucuresti on aprilie 19, 2012 - 12:42 pm

  Domnule Oprescu,
  Am nevoie de ajutorul dumneavoastra…In luna decembrie am ramas fara casa, in urma retrocedarii imobilului in care am locuit din anul 1990. Am depus dosar pentru repartizarea unei locuinte, dar dupa cum merg lucrurile nu prea cred ca am sanse. Daca as fi dispus de o situatie materiala care sa-mi permita inchirierea sau cumpararea unei locuinte nu as mai fi apelat la mila autoritatilor. As dori ca in tara noastra sa nu mai fim nevoiti noi romanii sa fim haituiti si nedreptatiti la nesfarsit.

  • #88 by liliana on aprilie 24, 2012 - 1:17 pm

   Domnule Primar,,

   Am semanlizat in nenumarate randuri problema de trafic care exista pentru locuitorii comunei Domnesti(Ilfov) si a celor care locuiesc in Prelungirea Ghencea.
   Datorita faptului ca zona Prelungirea Ghencea s-a dezvoltata foarte mult(si prin numarul caselor cat si a locuitorilor) s-a luat hotararea de a se infiinta o noua linie de autobus(122) care intoarce la Cartierul Latin. Pentru aceasta linie nu s-au facut refugii de intrare a autobuzelor in statii astfel ca ele opresc in mijlocul drumului formandu-se coloane de masini dimineata si seara pana la bariera la Domnesti sau pana la intersectia cu Raul Doamnei. Acest fenomen este valabil si pentru celelalte autobuze care pleca de la capat de la Valea Oltului catre oras.
   Va mentionez ca atat dimineata cat si seara distanta de aprox 2.5Km se parcurge in 30-40 de minute.
   Cine decide sau care sunt forurile de decizie care trebuie sa hotarasca largirea acestui tronson de drum?
   Va mentionez ca aceasta solicitare am trimis-o catre diverse institutii publice(politie, administratie drumuri, primarie sector 6) de la care nu am primit niciun raspuns.

   Multumesc anticipat pentru raspunsul Dvs.

 74. #89 by dan on mai 4, 2012 - 1:16 am

  esti cel mai dezastros primar pe care la putut avea bucurestiul ,,ai furat cit ai putut ,nici acoperis la stadion nu ai pus, cita spaga ai luat de la iel,sper sa fi judecat si arestat ,,,dai bani la gay ,,,,esti gay,,,,sa la bucuresteni nu le dai nimic ,,care sint nevoiasi ,,,,,hai Mocanu jos cu gayy….

 75. #90 by dana on mai 4, 2012 - 1:22 am

  Fratilor asta ie gay, nu a facut nimic in bucuresti da bani la bulangi in lac sa ajute bucuresteni a furat cit a putut trebuie pus la jilava nu la bucuresti..

 76. #91 by cornea elena on mai 4, 2012 - 7:47 am

  Cred ca nemultumirile voastre ar putea fi exprimate intr-un limbaj mai putin vulgar.Probabil ca nu ati invatat inca sa va purtati intr-o colectivitate.Incercati sa fiti oameni fata de altii, chiar daca va insala asteptarile. Va doresc succes.

 77. #92 by Pretorian N. Mihail on mai 15, 2012 - 10:55 am

  Primaria Capitalei
  D-nului Primar General
  Sorin Oprescu

  Spre stiinta :
  Directia Managementul Resurselor Umane

  Subsemnatul dr.ing. Mihai Pretorian, domiciliat in Bucuresti str. Gura Ialomitei nr.3 bl. PC9 sc.F etaj 3 ap.58 sector 3 tel/fax 0213453401, mobil 0744316576, revin a 3(treia) oara pentru eliberarea unei Adeverinte corecte de salariu pentru perioada lucrata la PMB. Am facut Cererea nr.1053480 din 16.01.2012 pentru eliberarea unei Adeverinte de salariu in vederea pensionarii. Deoarece Adeverinta eliberata cu nr.410/1056271/186/1053480/29.02.2012. continea greseli de inscriere a datelor din Cartea de munca, am revenit cu sesizarea nr. 1066316/19.03.2012, unde am aratat , concret, care sunt greselile .
  Urmare acestei noi cereri , am primit Adeverinta cu nr.1472/1/10.05.2012 unde persista aceleasi greseli, neconcordante cu mentiunile din Cartea de munca , inantata in copie xerox. Fata de aceasta situatie am facut o noua petitie , printr-un mesaj adresat Primarului General, inregistrata la nr. 1075898 din 26.04.2012, la care n-am primit raspuns, desi rezolvarea problemei era urgenta.
  Probabil ca , pentru cineva este foarte greu sa copieze macar aceste mentiuni din Cartea de mea de Munca, lucru rusinos pentru un functionar care, presupun, ca are mai mult de 4 clase primare.Mentiunile din cartea de munca nu pot fi modificate decat pe calea Instantei de judecata, indiferent de salariile primite sau nu la vremea respectiva.
  Deasemenea, nu se stie ca, un salariat cand pleaca in concediu de odihna primeste bani de concediu , inclusiv indemnizatia de conducere. N-am fost destituit prin Hotarare a Primarului General, din functia de Sef birou pe perioada concediului de odihna.
  In fapt , asa cum mi-au eliberat Adeverinte si alte Intreprinderi unde am lucrat, trebuia sa-mi scrie in Adeverinta numai sporul de vechime pe care l-am avut in perioada 1979-1995, castigurile suplimentare avute si daca s-a platit CAS conform prevederilor legale, Trebuia specificat ca salariile de incadrare, pe periada respectiva, sporul de conducere si compensarile , sunt inscrise in Cartea de Munca( lucru pe care l-a inscris in Adeverinta , numai pe perioada 1979-1991, omitand sporul de vechime pe aceasta perioada).
  Atasez Adeverinta eliberata cu nr.1472/1/10.05.2012 cu mentiuni gresite , care nu corespund cu datele din Cartea de Munca si Adeverinta respectiva cu datele corectate , tinand seama de mentiunile din Cartea de munca.
  Precizez ca , am inantat Adeverinta d-tra, cu nr. 1472/1/10.05.2012, Casei de Pensii Sector 3 si, mi-am declinat raspunderea pentru greselile d-tra, urmand ca respectiva Casa de pensii sa intocmeasca dosar penal persoanelor fizice responsabile din Primariei Capitalei , pentru fals in acte publice in forma continuata.
  In consecinta, va rog sa reanalizati Adeverinta nr.1472/1/10.05.2012 si sa faceti corecturile necesare, pentru a primi o Adeverinta conform prevederilor legale, pentru a putea interveni de urgenta la Casa de Pensii Sector 3 in vederea opririi actiunii acesteia in Instanta de judecata.
  Consider ca , functionarii d-tra si-au batut joc de mine , sau , sunt incompetenti, sfidandu-ma ca cetatean si fost salariat al Primariei Capitalei.
  Ultima replica a functionarilor d-tra fata de mine,la telefon , a fost, “da-ma in judecata daca nu-ti convine”, lucru care consider ca este o rusine pentru Primaia Capitalei si Primarul General, ca, problemele de serviciu al functionarilor sai sa le rezolve Instanta de Judecata.
  Astept raspuns in termenul legal.
  dr.ing. Mihai Pretorian
  15.05.2012

 78. #93 by Tudor Petra on mai 23, 2012 - 3:43 pm

  Domnule Primar general,
  Afirmați transparența serviciilor publice și mențineți secretizat conținutul Deciziilor în baza Legii nr.10/2001. Acest lucru, permite, pe lângă multe alte șmecherii ale mafiei constituite în jurul Comisiei de restituire, să se fure în continuare proprietățile celor îndreptățiți la restituire. Le favorizați manevrele dolosive . Să vă mai votăm în aceste condiții? Ce e atât de greu să lăsați accesul liber?

 79. #94 by Nicu ILIE on septembrie 13, 2012 - 2:09 pm

  Stimate Domnule Primar General,
  Va rugam sa ne spuneti si noua ,daca prin proiectul Bucur , strada noastra (Intrarea Batasani Sector 5) si cele adiacente vor fi si asfaltate. Avem apa, avem canalizare dar nu mai avem acces, caci avem si noroi cat cuprinde .Daca dl Vanghelie o sa vrea sa puna cortul de nunta pe una din strazile astea,… nu cred ca va reusi !!!

 80. #95 by elena on octombrie 5, 2012 - 6:14 pm

  domnule sorin oprescu locuiesc pe strada 11 iunie 67-69 la aceasta adresa locuiesc 15 familii terorizate de o aprobare a primariei de a se deschide o bodega.Aceasta bodega este deschisa de un an,un an in care am fost zilnic afumati de gratare,zilnic canta manele de dimineata pana noaptea tarziu si nu mai spun de vocabularul pe care suntem obligati sa-l suportam.Acum vin eu si intreb in baza carei legi s-a dat aceasta aprobare.S-au trimis n sesizatii peste tot nici macar un raspuns nu s-a primit.Atunci noi ce sa intelegem, ca nu exista lege in tara asta si putem iesi cu parul nu?asteptam un raspuns sper ca dvs.sa ne dati acest raspuns si sa actionati conform legii.Avem dreptul sa traim in liniste si copii nostri sa auda un vocabular decent.

 81. #96 by mihaela Popescu on decembrie 7, 2013 - 12:41 pm

  Domn ule primar, Oprescu, sa va fie rusine ca nu v-ati tinut respectat ora !8.00 cu aprinsul luminilor in 2013. Anul trecut ati avut o organizare mai buna si pe 5 edecembrie, nu pe 6 decembrie cand deja 1/3 din zi de Sf Nicolaie trecuse. V-ati vazut cu sacii-n caruta si ne tretati ….. pe copii nostri si respectiv pe nopi care v-am VOTAT. Poate anul viitor aprindeti pe 5 decembrie, ca pe 6 dec. sa serbeze lumea Sf Nicolaie. Oricum va urez sanatate si ganduri bune. O alegatoare.

 82. #97 by Mirica Bogdan on octombrie 15, 2014 - 12:17 am

  Sa stii ca sunt multmit de realizarile tale cu Fuziunea paote asa si Brbacusil va avea o viata mai dulece la iarna insa va trebuii sa preisi cu asta noua fima asta si casele de asigurari impreuna cu ISU ca fusesi manager la universitar si cand am dat simulacrul ala de ex la CNAS eram la universitar la sala mare si asa conduci si spitalele judetene si interjudetene ca facusi treaba si la spital si nuita de juramantul lui Hipocrate ca eu de ala al Functionarului public nu am uitat pt tara.

 83. #98 by Dr Dia on aprilie 10, 2016 - 10:10 am

  Mult sucses domnule doctor

 1. Primarul Adormilă « Cuib de mitralieră
 2. Sorin Oprescu | 7 ani
 3. Sorin Oprescu | Cafeneaua
 4. Sorin Oprescu | Derscanu'Blog

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: